Историја српске и југословенске војске у 19. и 20. веку (Актуелан)
„Историја српске и југословенске војске у 19. и 20. веку“ је дугорочни пројекат Одељења за војну историју Института за стратегијска истраживања. Пројекат има за циљ да, поред реконструкције ратних припрема и дејстава српске и југословенске војске, обради и организацијски развој оружаних снага, међусобну повезаност војске и друштва чији је она саставни део, као и утицај војске на процесе у друштву, укључујући и његову модернизацију. Основна идеја јесте да се у духу најсавременијих трендова у војној историографији, узроци и токови ратних догађања посматрају како са војног, тако и са привредног, друштвеног и политичко-историјског становишта, како током рата, тако и у мирнодопском времену, које у интервалу између ратова представља само припремни период за нове сукобе, и у којем често леже узроци успеха и неуспеха на бојном пољу. До сада су, у оквиру овог пројекта, истраживачи Одељења за војну историју ИСИ објавили преко 30 научно-истраживачких чланака, у домаћим и страним стручним гласилима, као и пет књига: „Балкански пакт 1953/1954 - Зборник докумената“; др Славица Ратковић-Костић: „Европеизација српске војске 1878-1903. године“; „Балкански пакт 1953/1954 - Зборник радова са међународног научног скупа“; мр Дмитар Тасић: „Рат после рата. Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији и у Македонији 1918-1920“ и капетан мр Далибор Денда: „Аутомобил у српској војсци 1908-1918“.. У оквиру рада на пројекту, од 13. до 16. новембра 2008. године, организован је и међународни научни скуп „Први светски рат - 90 година касније“.