Идентификовање савремених асиметричних форми угрожавања безбедности (Завршен)

Пројекат има за циљ истраживање савремене форме угрожавања безбедности произилазе из глобалног, асиметричног односа субјеката на светској сцени. Глобализација својим свеобухватним и општим присуством у животима савремених људи смањује дистанце и убрзава односе, релације, информације али и сукобе и конфликте. Стога се данас све чешће безбедност угрожава на асиметричан начин, што оправдава потребу за истраживањем асиметричних форми угрожавања безбедности. Безбедносни феномени кроз које се испољава асиметричност, а који ће због тог свог својства, транснационалности и интензитета, као и обима негативних последица које могу да производу, посебно бити наглашени јесу: екстремизам, тероризам, илегалне миграције и организовани криминал. Пројекат треба да омогући да се сагледају индикатори који указују на постојање или могућност испољавања конкретне појаве у одређеном времену и на одређеном простору, пре свега на простору Југоисточне Европе. Његов циљ је да се на основу научно верификованих сазнања идентификују савремени облици угрожавања безбедности који имају асиметричне појавне форме на европску безбедност и безбедност и одбрану Републике Србије.

У току реализације пројекта објављени су следећи резулати:
 
The Thematic Collection of Articles: "Asymmetry and Strategy", Strategic Research Institute, Belgrade, 2018.