Уредба о оснивању Института за стратегијска истраживања
Овим документом је основан Институт за стратегијска истраживања
dodatakДОДАЦИ