Бранислав Ђорђевић, Митар Ковач, Јованка Шарановић: Српски војни поменик
У монографији Српски војни поменик, која је на књижевном публицистичком конкурсу Драгојло Дудић похваљена као вредан допринос неговању слободарских и револуционарних традиција у Републици Србији, у виду биографског лексикона, идентификоване су поједине вредности и друштвене норме које су битно утицале на схватање смисла живота појединца, на њихов систем вредности и опредељења у погледу вечите неопходности борбе за националне интересе и циљеве. У складу са концепцијом Поменика, уважавајући историјску дистанцу која је неопходна да би се, према прецизним критеријумима, идентификовале личности и формулисали релативно постојани ставови трајнијег карактера обухваћен је период од доласка Срба на Балкан па до 1918. године. Основни критеријум избора личности које су ушле у Српски војни поменик био је теоријски и практични допринос достизању и очувању највиших националних вредности, кроз непосредно ушешће у борбама против освајача.
dodatakДОДАЦИ