06.04.2005

Зборник докумената: Балкански пакт 1953/1954
Мада је прошло више од педесет година од стварања Балканског пакта између Југославије, Грчке и Турске, стручна и шира јавност није имала довољно увида у појединости о његовом настанку и деловању. О Пакту су, поједностављеним сагледавањем, често изрицани олаки судови. Увидом у до сада некоришћену грађу о овој теми из архивског фонда Војноисторијског института, отвориле су се додатне могућности за сагледавање ове теме. Осим грађе војне провинијенције, током израде овог зборника докумената коришћена је грађа Архива Министарства спољних послова (тадашњег Државног секретаријата за иностране послове - ДСИП Федеративне Народне Републике Југославије), као и грађа Архива Јосипа Броза Тита (Музеј историје Југославије), у којем су истраживачи VII открили мноштво, до сада историографски некоришћене грађе која указује на делатност врха власти - Јосипа Броза Тита и на његову улогу у овим догађајима. Грађа је изложена хронолошким редом, документа су објављена у целовитом облику или у деловима (грађа војне провинијенције) да би се избегле непотребне појединости разговора и технички детаљи који би оптерећивали главну идеју овог зборника.)
dodatakДОДАЦИ