др Катарина Штрбац: Хуманитарне организације у збрињавању цивилног становништва у ванредним ситуацијама
Суочено са бројним опасностима, посебно опасностима од рата, човечанство је од давнина тражило одговарајући одговор на питање како ефикасно да отклони узроке, да се заштити и ублажи последице ванредних ситуација и патњи цивилног становништва. Иако је у садашње време могућност глобалних ратова много мања, савремени свет је оптерећен бројним локалним и регионалним сукобима који су изузетно брутални и сурови. Последице таквих сукоба су масовно страдање цивилног становништва и уништавање природне околине и основних услова за живот. 
Проблематика ванредних ситуација и хуманитарна делатност у том сегменту у књизи су сврстани у шест посебних целина, којима су у одређеној мери обухваћене све области хуманитарног рада. У првом делу разматра се појмовно одређење опасности и ванредне ситуације, те њихова класификација и процена нових изазова, ризика и претњи који могу да проузрокују различите видове ванредних ситуација. У оквиру ове целине разматра се процедура руковођења и управљања ризицима, претњама и ванредним ситуацијама, као изузетно значајна област делатности државе и друштва у осигурању безбедности земље. Други део обухвата углавном развијену мрежу постојећих међународних и невладиних хуманитарних организација и субјеката хуманитарне заштите у свету, њихову улогу и задатке у збрињавању становништва у ванредним ситуацијама. Трећи део садржи настанак и развој хуманитарних и невладиних организација и субјеката хуманитарне и социјалне заштите у Србији. Четврти део обухвата развој међународног хуманитарног права, његове основне принципе, правила и примену у хуманитарној делатности као и улогу хуманитарних и других организација у развоју међународног хуманитарног права. Пети део се бави истраживањем обима практичне примене теоријских поставки, регулатива, начела и принципа деловања хуманитарних организација на простору бивше Југославије. Шести део садржи глобалну оцену достигнутог нивоа хуманитарне делатности и очекиване процене и тежишта деловања хуманитарних организација у наредном периоду. 
dodatakДОДАЦИ