Зборник радова са међународне конференције: Жене у војсци
Ова књига садржи збирку излагања са Међународне конференције Жене у војсци, коју су у октобру 2006. године заједно организовали Институт за стратегијска истраживања и Мисија ОЕБС у Републици Србији. Конференција је била посвећена разматрању места и улоге жене у Војсци Србије, одговарајућим искуствима других земаља – Русије, Словеније, Мађарске, Румуније, Велике Британије и Француске као и перспективама њиховог ангажовања у Војсци Србије. На конференцији су учествовали представници владиног и невладиног сектора, DCAF, Полицијске академије, Универзитета и релевантни људи из система одбране.
dodatakДОДАЦИ