др Јованка Шарановић, др Зоран Килибарда: Школовање девојака на Војној академији
Књига је операционализација става Министарског упутства за 2006. годину да треба "обезбедити одговарајуће услове за пријем жена на школовање у војним школама за одрећене специјалности, а школовање отпочети у школској 2007-8 години". Укључивањем жена у војни образовни систем, по први пут у нашој историји, женама је дата прилика да конкуришу за упис на Војну академију и тако буду равноправне у могућности избора војне професије као свог животног опредељења. У књизи се наводи аргументација за и против школовања жена за официрске дужности; заинтересованост девојака за школовање на Војној академији (резултати емпиријског истраживања средњошколске омладине-завршних разреда); разлози због којих су оправдана извесна ограничења за школовање појединих профила жена-официра; профили официра за које жене треба првенствено да се школују; облици школовања; селекција кандидата за Војну академију; интегрисање у војни колектив; неке специфичности логистичке подршке; закључци и предлози.
dodatakДОДАЦИ