Зборник радова са међународног научног скупа: Балкански пакт 1953/54
У издању Одељења за војну историју Института за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране МО из штампе је изашао Зборник радова са међународног научног скупа Балкански пакт 1953/54 који је 9. и 10. новембра 2005. године одржан у Београду, у организацији Војноисторијског института.Зборник радова са међународног научног скупа Балкански пакт 1953/54 садржи радове домаћих стручњака из Војноисторијског института, Војне академије, Филозофског факултета Универзитета у Београду, Института за савремену историју и Института за новију историју Србије и еминентних аутора из Турске, Грчке, Немачке, Русије, Израела, Италије, Мађарске, Бугарске и Црне Горе.
dodatakДОДАЦИ