dr Nebojša Nikolić: Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience
Различити војни процеси, системи и ситуације које су описиве као системи масовног опслуживања, карактеришу се сложеношћу, коначним временом ангажовања, високом оптерећеношћу и чак преоптерећеношћу. Теорија масовног опслуживања показује слабости при покушају моделовања сложених система. Претежним фокусирањем на разматрање стационарног режима који подразумева премису о бесконачом времену рада, теорија не нуди практично употребљива решења за прелазни режим рада, нити за логички могући случај преоптерећења. Монте Карло симулационо моделовање је препознато као ефикасан метод за разматрање сложених система, али његов главни проблем јесте достизање и контрола тачности симулационих резултата. У симулацијама система масовног опслуживања постоји и додатни, специфичан проблем познат као: почетни прелаз, нестационарни режим, проблем загревања, проблем стартовања, итд. Полазећи од потребе за веродостојним моделовањем система масовног опслуживања у војној области, идентификована су ограничења примене теорије масовног опслуживања и сагледани проблеми у Монте Карло симулацији система масовног оплсуживања. Прелазни режим рада и његово моделовање су надјени као централни извор ових проблема и ограничења. Креирани метод Аутоматизованих независних понављања симулације са прикупљањем статистике случајних процеса, предлаже се као ефикасно решење за симулацију система масовног опслуживања који функционишу у реалним условима рада. 
dodatakДОДАЦИ