мр Далибор Денда: Аутомобил у српској војсци 1908 – 1918
Монографија реконструише процес увођења и употребе аутомобила у оружаним снагама Краљевине Србије од 1908. до 1918. године. Рађена је на основу примарних историјских извора из Архива Војноисторијског института у Београду и делом Руског Државног Војног архива и Спољнополитичког архива Руског царства, мемоара, штампе и литературе. Састоји се од предговора, две тематске целине, закључка и прилога. У првој целини аутор даје преглед развоја аутомобилизма у свету, са нагласком на његов војни сегмент, као и искуство са употребом аутомобила у једној балканској земљи (пример Бугарске). Друга, обимнија целина доноси реконструкцију процеса увођења аутомобила у српску војску, од првих идеја, до изградње ауто-јединица и њихове употребе у ратним условима 1912-1918. Посебна пажња посвећена је и реконструкцији процеса обуке кадрова за попуну аутомобилских јединица. У прилозима су дате биографије са доста детаља из живота личности од значаја за развој српског војног аутомобилизма, као и кратак историјат сваког од произвођача модела аутомобила који су били у употреби у српској војсци. Посебан детаљ који носи овај рад јесу на једном месту сабране готово све фотографије на којима се виде српски војни аутомобили. Књига доноси и доста непознатих чињеница, од којих је свакако најзначајнија она да је српска војска прва у историји ратовања употребила камионе и аутомобиле за брзи превоз трупа ради интервенције на угроженом делу фронта. Било је то крајем септембра 1913, готово годину дана пре чувеног „таксија са Марне“. Рукопис књиге се чита лако, будући да је аутор успео да допадљивим језиком детаљно опише и разјасни процес, али и да свог читаоца зналачки води кроз тему, не оптерећујући је појединостима и сувишним техничким детаљима. Према оцени рецензената, реч је о најсвеобухватнијем штиву које третира ову до сада релативно неистражену област српске војне историје. Књига је штампана као пригодна монографија поводом обележавања 100-годишњице употребе аутомобила у српској војсци. 
dodatakДОДАЦИ