др Јованка Шарановић, мр Срђан Миленковић, Анита Ђорђевић, мр Татјана Вишацки: Матуранти о професији официр
По мишљењу проф. др Десимира Пајевића, једног од рецензената, ово је веома систематизована и теоријски утемељена научно-стручна студија којом је истражено више психолошких (мотивационих) и социо-демографских карактеристика популације младих и утврђено у којој мери те карактеристике утичу на опредељење за војну професију. Компарацијом са ранијим истраживањима на исту тему, добијени су показатељи о релативно сличној предикативној вредности појединих обележја у избору војне професије, што је и у теоријском смислу значајно. Резултати показују да се извори попуне Војне академије, упркос свим друштвеним променама, за последњих двадесетак година нису значајно променили. Такође, остао је скоро исти утицај појединих психолошких и социо-економских фактора као детерминанти у избору војне професије. Мишљење рецензената је да ове резултате треба максимално стручно искористити и презентовати војној, па и широј јавности, укључујући и Министарство просвете Републике Србије.
dodatakДОДАЦИ