др Радомир Јанковић, др Небојша Николић: Примене симулација у проучавању физиономије савременог рата
Савремени облици ангажовања војних снага и пре свега, карактеристике модерних оружаних сукоба, намећу потребу примене различитих метода и приступа у њиховом проучавању. Захтеви и очекивања су све већи, а расположиви и допуштени војни ефективи и ресурси све мањи. Решење се тражи у модернизацији и унапређењу организације, као и у проналажењу нових концепата употребе. Важну улогу у тим настојањима имају различити видови примене симулационог моделовања. Један од тих концепата је и Сварминг, који је детаљно изложен. Концепт Сварминга је директна последица ширег војног концепта познатог као мрежно-центрично ратовање. Потенцијална употребна вредност концепта Сварминг је у идеји да се са мањим снагама може постићи више. У раду су дате и основне информације о могућностима и видовима војне примене симулационог моделовања, као и о феномену промена у војној области, што је познатије као револуција у војним пословима. Остали концепти, као што је Дата фарминг, и специфичности симулационог моделовања у војној области су дати информативно и представљају основу за друга истраживања слична овом.
dodatakДОДАЦИ