Зборник радова: Србија у савременом геостратешком окружењу
Зборник радова „Србија у савременом геостратешком окружењу“ садржи излагања са истоимене конференције одржане 21. септембра 2009. године, у сарадњи Института за стратегијска истраживања, Института за међународну политику и привреду и Ханс Зајдел Фондације за Србију и Црну Гору. Зборник садржи 36 чланака о савременим геополитичким процесима, геостратешкој позицији Републике Србије, глобалним интеракцијама и будућности Србије, као и савременом поимању безбедности и енергетској геостратегији. Чланци су тематски разврстани у три целине: „Србија у савременом геополитичком окружењу“, „Србија у савременом геобезбедносном окружењу“ и „Србија у савременом геоекономском окружењу“. 
dodatakДОДАЦИ