Зборник радова: Ванредне ситуације
Зборник радова „Ванредне ситуације“ садржи излагања учесника са Међународне научне конференције „Ванредне ситуације“, која је одржана 28. и 29. јануара 2009. године у Београду. Конференција је одржана као део реализације пројекта „Демократизација сектора безбедности у Србији“, који заједнички проводе Институт за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране Министарства одбране и Мисија ОЕБС-а у Србији. Зборник радова конципиран је по следећим тематским целинама: „Дефинисање ванредних ситуација“, „Управљање ванредним ситуацијама“, „Искуства других земаља у управљању ванредним ситуацијама“ и „Тренутно стање и изграђивање капацитета за управљање ванредним ситуацијама у Србији“. Зборник радова са међународне научне конференције „Ванредне ситуације“ представља корисно штиво за научнике и истраживаче који се баве проблематиком управљања ванредним ситуацијама.
dodatakДОДАЦИ