др Ненад Ж. Петровић
Научно звање: научни сарадник
Експертска области: идеологије фашизма и милитаризма, хладни рат, слобода штампе и цензура
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 529
e-mail: nenad.petrovic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Ненад Ж. Петровић је завршио основну школу и гимназију у родном Врању. Филозофски факултет у Београду, групу за историју, завршио је 1989. године. На истом факултету магистрирао је 1993. године на теми „Фашистичке идеје код интелигенције у Београду 1919 – 1941” а докторирао 2003. године на теми „Цензура штампе у Србији 1870 - 1903”. Десетак година радио је као наставник историје. Од 2003. године запослен је у Министарству одбране, најпре у Војном  архиву а потом у Војноисторијском институту. Од 2006. године Ненад Петровић је у саставу Института  за стратегијска истраживања a од 2013. године је у звању научног сарадника.
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Ненад Петровић, „Војна сарадња  Југославије са Совјетским Савезом 1953 – 1964. године (поглед из Београда)“, Медија центар Одбрана, Београд 2016.
 
Ненад Петровић, „Добра стара цензура. Слобода штампе у Србији 1870 – 1914. године“, MostArt, Земун 2016.
 
Ненад Петровић, „Идеологија варварства - Фашистичке и националсоцијалистичке идеје код интелектуалаца у Београду 1929 – 1941. године“, MostArt, Земун, 2015.
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 Nenad Ž. Petrović: „Odnos pravoslavne crkve i državnog aparata prema ostalim verskim zajednicama u Srbiji do 1914. godine“, RELIGIJA I TOLERANCIJA, Centar za empirijska istraživanja religije, br. 32,  Novi Sad 2019. 
 
Ненад Ж. Петровић: „Хришћанска заједница назарена у Србији до 1914. године и проблем цивилног служења војске“, РЕЛИГИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА, Центар за емпиријска истраживања религије, број 30, Нови Сад 2018.
 
Ненад Петровић, „Југословенско – Турски војни и политички односи 1980 – 1982“, ИСТОРИЈА 20. ВЕКА, 1, Београд, 2014.
 
Ненад Петровић, „Набавка авиона из Совјетског савеза за потребе Југословенског ратног ваздухопловства 1961 – 1964. године“, у: Зборник радова „Сто година српског војног ваздухопловства“, књига 1, Историјски развој, Београд, 2014.
 
Ненад Петровић, „Убиство браће Новаковић 1907. године, судска истрага и скупштинска дебата поводом овог случаја (утицај војске на политику) “, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2014.
 
Ненад Петровић, „Делатност југословенских дипломатских представника у Немачкој на онемогућавању ревизионизма у публицистици, књижевности, позоришној и филмској уметности око питања избијања Првог светског рата“, Војноисторијски гласник, 2, Београд,  2014.
 
Ненад Петровић, „Полемике око међународног ратног права у часопису Ратник крајем XIX века, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2013.
 
Ненад Петровић, „Извештај са првомајске параде 1964. године“, Војноисторијски гласник, 2, Београд, 2013.
 
Ненад Петровић, „Подухват „Гама“. Обавештајна акција ЈНА у Будимпешти 1956 – 1957. (непознати документи Војног архива)“, Историја 20. века, 1, Београд, 2012.
 
Ненад Петровић, „Књижевно вече о Андрићевом делу у Московској фабрици 1958. године: књижевна размена Југославије и СССР“, Свеске задужбине Иве Андрића, 29, Београд, 2012.
 
Ненад Петровић, „Дисциплинско кажњавање народних војника округа Јагодинског на примеру једног документа из 1866. године“, Корени, 8 – 9, Јагодина, 2010 – 2011.
 
Ненад Петровић, „Совјетска свакодневица посматрана очима југословенских дипломата 1953 – 1962. године, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2011.
 
Ненад Петровић, „Неколико војно-литерарних извора за историју ослобођења и припајања Врања и околине Србији 1878. године“, Војноисторијски гласник, 2, Београд, 2011.
 
Ненад Петровић, „Иво Андрић и Јосип Броз Тито (Неки заједнички моменти)“, Свеске задужбине Иве Андрића, 27, Београд, 2010.
 
Ненад Петровић, „Однос Југословенског врха према интервенцији у Чехословачкој 1968“, Историја 20. века, 3, Београд, 2010.
 
Ненад Петровић, „Процена врха ЈНА о политичким и безбедносним приликама у Чехословачкој након интервенције Варшавског уговора (1968 – 1969) “, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2010.
 
Ненад Петровић, „Европска заједница народа у идејама Адолфа Хитлера и националсоцијалистичкој пракси“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, бр. 2, Београд, 2009.
 
Ненад Петровић, „Коментари и ставови московске штампе о Балканском пакту на основу извештаја Амбасаде ФНРЈ у СССР, 1953 – 1955. година“, БАЛКАНСКИ ПАКТ 1953/1954, зборник радова, Београд 2008.
 
Ненад Петровић, „Доктрина „ограниченог суверенитета“ у хладном рату на примеру Чехословачке 1968. године, Страни правни живот, Институт за упоредно право, бр. 3, Београд, 2008.
 
Ненад Петровић, Ненад Петровић, „Депеше југословенског војног изасланика из Будимпеште 1956 – 1957. године“, Војноисторијски гласник, 1-2, Београд 2007.
 
Ненад Петровић, „Град - Европа - Демократија: три јахача апокалипсе, Нова српска политичка мисао, год. 11, бр. 1-4, Београд, 2006.
 
Ненад Петровић, „Абрахам ( Аврам ) Манделбаум, лекар у Ћуприји крајем 19. века (судски злочин или не?)“, Корени, 4, Историјски архив Јагодине, Јагодина, 2006.
 
Ненад Петровић, Из судске праксе Првостепеног суда у Горњем Милановцу (штампарски деликти крајем 19. века)“, у: Зборник радова Музеја Рудничко-таковског  краја, 3-4, Горњи Милановац 2006.
 
Ненад Петровић, „Масонски досије Иве Андрића из 1942. године“, Свеске Задужбине Иве Андрића,  22, Београд, 2005.
 
Ненад Петровић, „Полицијске и судске заплене листа  ТАКОВО  деведесетих година 19. века“, Слово Ћирилово (Годишњак библиотеке Браћа Настасијевић), год. 1, бр. 1, Горњи Милановац, 2004.
 
Ненад Петровић, „Општи поглед на цензуру штампе крајем 19. века (прилог разумевању друштвених збивања)“, Српска слободарска мисао, год. 2, бр. 2, Београд, 2001.
 
Ненад Петровић, „Атентати на краља Милана Обреновића и постпци власти према опозиционој штампи“, Српска слободарска мисао, год. 1, бр. 3, Београд, 2000.
 
Ненад Петровић, „Политичка пропаганда у окупираној Србији на примерима Милана Недића, Велибора Јонића и Димитрија Љотића“, у Зборнику са научног скупа „Стварање и разарање АВНОЈСК-е Југославије, Београд, 1996.
 
Ненад Петровић, „Појава расистичких идеја код интелигенције у Београду у тридесетим годинама 20. века“, Градина,4-5, Ниш, 1995.
 
dodatakДОДАЦИ