др Катарина Штрбац: Ванредне ситуације - како управљати?
Препоруке са Конференције „Ванредне ситуације“ настале су као резултат сарадње Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије и Мисије ОЕБС у Републици Србији, који су 28. и 29. јануара 2009. године у Београду, у оквиру пројекта „Демократизација сектора безбедности у Србији“, заједнички организовали Конференцију.  Циљ Конференције био је размена искустава и научних достигнућа домаћих и међународних експерата у области управљања ванредним ситуацијама, са тежиштем на улози министарства одбране и војске у ванредним ситуацијама изазваним невојним чиниоцима. Током Конференције, деветнаест домаћих и страних експерата у области ванредних ситуација представило је искуства институција и држава из којих долазе, а у вези са управљањем ванредним ситуацијама. Поред припадника Министарства одбране и Војске Србије, на Конференцији су учествовали и представници факултета са Универзитета у Београду, министарстава унутрашњих послова, животне средине и просторног планирања, здравља и један представник локалне самоуправе. Страна искуства у области ванредних ситуација представили су учесници из Немачке, Мађарске, Румуније, Бугарске, Босне и Херцеговине, Норвешке и Италије. 
dodatakДОДАЦИ