Зборник радова: Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији
Зборник радова „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији“ настао је након одржаног истоименог округлог стола у организацији Института за стратегијска истраживања. У раду округлог стола, 30. марта 2010. године, учествовали су представници Министарства одбране, Војске Србије, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, Факултета политичких наука, Факултета безбедности, Криминалистичко-полицијске академије и невладиног сектора. Организовање округлог стола и публиковање Зборника радова „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији“ део су рада на истоименом истраживачком пројекту Института за стратегијска истраживања.
dodatakДОДАЦИ