др Мирослав Митровић, Милан С. Милутиновић: Информатор о систему одбране Републике Србије
У склопу вишегодишње сарадње Министарства одбране и Мисије ОЕБС у Републици Србији, а у оквиру пројекта „Консолидација процеса демократизације у сектору безбедности“, Институт за стратегијска истраживања објавио је Информатор о систему одбране Републике Србије. У три поглавља, на око 100 страна текста и уз шематски приказ организације који садржај чини прегледнијим, представљени су: основни појмови везани за систем одбране, законско уређење, стратегијско-доктринарни и плански документи, надлежности државних органа у управљању одбраном, структура и надлежности организационих целина Министарства одбране, као и организација, мисије, задаци, јединице и састави Војске Србије. Садржај Информатора првенствено је намењен посланицима у Народној скупштини Републике Србије и стручним службама, али и свим другим заинтересованим структурама државне управе, јавног сектора и цивилног друштва.
dodatakДОДАЦИ