др Јованка Шарановић, др Зоран Килибарда: У корак с временом: Министарство одбране и Војска Србије на путу објективизације родне равноправности
Студија др Јованке Шарановић и др Зорана Килибарде под називом „У корак с временом: МО и ВС на путу објективизације родне равноправности“ представља систематски обрађено научно дело које је засновано на теоријским основама и методолошки коректном истраживању у чијем је средишту могућност ангажовања жена на пословима одбране. Она садржи научно аргументована сазнања о особинама женске популације, досадашњим искуствима о ангажовању жена на формацијским дужностима у Војсци, могућностима ангажовања жена на пословима одбране, мотивацији средњошколске омладине, посебно девојака, за школовање на Војној академији. У делу студије презентован је програмски оквир Националног акционог плана за имплементацију резолуције СБ УН 1325 с тежиштем на циљевима и задацима Министарства одбране и Војске Србије у објективизацији родне равноправности. Студија може веома корисно да послужи у наставном и научном раду, као уџбеничка литература, али исто тако и као инструктивни материјал за пројектовање истраживања у овој области.
dodatakДОДАЦИ