Зборник радова: Жене у сектору безбедности: регионална перспектива
Идеја о изради Тематског зборника радова "Жене у сектору безбедности – регионална перспектива" потекла је са међународне конференције "Жене у сектору безбедности – Резолуција 1325 СБ УН" која је одржана од 14. до 15. октобра 2010. године у Београду, у организацији Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије, а уз финансијску подршку Министарства одбране Краљевине Норвешке. Током конференције разговарано је о достигнућима и ограничењима у вези са применом Резолуције 1325 СБ УН, приступима држава региона имплементацији Резолуције као и о улози жена у оружаним конфликтима, мировним и операцијама изградње мира. Значајан сегмент Конференције односио се на конкретне предлоге како побољшати регионалну сарадњу у области безбедности и родне равноправности. Нека излагања и дискусије најавиле су интересантан приступ и отворила нова питања. Исказано је интересовање за један шири контекст наговештавајући постојање потребе да се излагања и дискусије прошире као израз појачане потребе актуелизације.
dodatakДОДАЦИ