мр Дмитар Тасић: Рат после рата - Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији и у Македонији 1918-1920
Ово дело се бави догађајима у Македонији, јужној Србији и Косову и Метохији (Јужној и Старој Србији) у годинама непосредно по окончању Првог светског рата. Претходне године власти Османлија, пробуђених балканских национализама, побуна, епидемија и три ратна конфликта оставили су своје наслеђе у овим областима. Новооснована Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца морала је да се суочи са различитим традицијама, културолошким и политичким оквирима и да истовремено помири бројне антагонизме – првенствено верске и националне. Ови проблеми били су повезани са нерешеним питањима које је југословенска држава имала са својим суседима. Југословени су имали јасан циљ – успешно инкорпорирање ових области у своју хетерогену али амбициозну државну творевину. Југословенска војска је у склопу тог циља имала задатак да изгради стабилно безбедносно окружење као главни предуслов за економски, културни и политички развитак. У овим областима сложеност политичких односа у свакодневном животу карактерисале су албанска побуна, инфилтрација комита ВМРО, терор, погранични сукоби и запоседање нових области.
dodatakДОДАЦИ