Група аутора: Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији
Институт за стратегијска истраживања је у периоду од 2009. до 2012. године био носилац реализације пројекта „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији”. Резултати овог обимног истраживања објављени су у истоименој студији, чија је промоција била почетком јула 2014. године у Дому Војске Србије у Београду. Студија указује на могуће правце и облике учешћа Војске Србије у активностима Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније (ЗБОП ЕУ), чиме се обезбеђује подршка у даљем процесу прикључења Републике Србије Европској унији. Истраживачки тим, у који су били су укључени стручњаци из различитих области из Војске Србије и Министарства одбране, али и других научних установа Републике Србије, а који је због своје бројности био подељен у шест подтимова, нуди одговоре на поједине дилеме и питања која се тичу могућности система одбране Републике Србије за учешће у ЗБОП ЕУ.
dodatakДОДАЦИ