др Татјана Милошевић
Научно звање: истраживач
Експертска област: Спољна политика Југославије

Контакт:
Телефон: +381 11 2063 613
e-mail: tatjana.milоsevic@mod.gov.rs


Биографија:
 
Татјана Милошевић је запослена у Институту за стратегијска истраживања у Одељењу за војну историју од 2006. године. Претходно је радила у Војноисторијском институту и то у  Војном Архиву као архивиста. Дипломирала је на Филозофском факултету на Катедри за историју Југославије 2000. године на тему „Милан Стојадиновић и Српска православна црква“. Последипломске студије је уписала на Факултету политичких наука где је 2011. године одбранила магистарску тезу „Војнополитички односи Југославије и САД 1956-1963“. На истом факултету је 2016. године одбранила и докторску тезу под насловом „Војнополитички односи Југославије и САД 1964-1974“. Од 2015. године Татјана Милошевић је секретар редакције стручног часописа Војноисторијски гласник.
 
Библиографија:
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Татјана Милошевић, „Први светски рат на страницама Војноисторијског гласника“, у: Зборник радова „Први светски рат, Србија, Балкан и Велике силе, Београд“, 2015.
 
Татјана Милошевић, „Посета Ворена Натера помоћника секретара за одбрану САД за питања међународне безбедности Југославији 05-07. септембра 1970. године“, Војноисторијски гласник 2/2014.
 
Татјана Милошевић, „Југославија и САД у светлу хладноратовских криза 1956. године“, у: Зборник радова „Спољна политика Југославије 1950-1961“, Београд, 2008.
 
Татјана Милошевић, „Узроци кризе у функционисању Балканског савеза“, у: Зборник радова „Балкански пакт 1953/1954“,  Београд, 2007.