др Милован Суботић: Екстремизам под окриљем религије
Монографија Екстремизам под окриљем религије – Исламистички екстремизам на примерима БиХ и Србије појашњава један од најинтригантнијих геополитичких појмова данашњице како у глобалном контексту, тако и у Републици Србији и њеном најближем окружењу. Полазећи од елаборације односа између политике и религије и религијског фанатизма у историјском контексту, аутор детерминише појам екстремизма, његово нужно разликовање од тероризма и пажњу даље усмерава на екстремизам под плаштом најзначајнијих религија данашњице. Нарочита пажња посвећена је најекспониранијем савременом облику екстремизма под окриљем религије – политичком исламу (исламизму), те узрочно-последичним односом исламистичког екстремизма у свету са својим еквивалентом на простору земаља бивше Југославије. Ово је једна од оних књига која нам помаже да боље разумемо свет у коме живимо.
dodatakДОДАЦИ