Група аутора: Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној Европи до 2020. године
Студија је резултат истраживачког пројекта и широко одсликава безбедносне трендове у нашем региону који утичу на међународни положај и безбедност Републике Србије. Аутори су утврдили низ питања која обликују односе међу земљама региона и изнели подробну анализу њиховог деловања на земље тог дела света у наредним годинама. У студији су детаљно разрађена питања кретања Европске уније у мултиполарном свету, енергетска безбедност, интереси турске и Немачке на Западном Балкану, као и односи и деловања Грчке и Кипра, с једне, и Израела с друге стране, према Турској.
 
dodatakДОДАЦИ