Група аутора: Зборник радова „Србија и стратегијска раскршћа ИСИКС 2016“
Зборник радова са научног скупа Србија и стратегијска раскршћа „ИСИКС 2016” представља резултат успешне сарадње Института за стратегијска истраживања и Школе националне одбране Војне академије насталог у заједничком настојању да се сагледају и процене дугорочни стратегијски трендови и појаве на глобалном, регионалном и националном нивоу. Зборник садржи 48 ауторских и коауторских радова, сврстаних у пет тематских целина (Развој теорије и праксе стратегијског мишљења као претпоставке унапређења безбедности и одбране; Теоријска и практична изграђеност Стратегије и Војне стратегије; Стратегијска раскршћа у прошлости – историјске поуке; Глобално геополитичко престројавање и војно-политичке промене у Европи – стратегијске импликације; и Стари–нови изазови, ризици и претње – стратегијско-доктринарне дилеме у области безбедности и одбране). Аутори радова изнели су погледе на бројне и комплексне изазове са којима се суочава свет на почетку 21. века, а који својом противуречном динамиком испољавају значајан утицај на Србију угрожавајући могућност пуне заштите и даље афирмације њених националних вредности и интереса. Заједнички именитељ њихових ставова јесте снажно наглашена потреба да знање и на њему заснована стратегијска мисао морају да заузму значајно место у дефинисању одговора Републике Србије на заштити виталних националних вредности, посебно у условима бројних непознаница које намеће динамика и непредвидив смер процеса у савременој реалности.
dodatakДОДАЦИ
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0