Тематски Зборник радова "Родна равноправност у систему одбране - достигнућа и трендови"

Тематски Зборник радова "Родна равноправност у систему одбране - достигнућа и перспективе" настао је као резултат дводневне међународне научне конференције са истим називом која је одржана у Београду 2015. године, у организацији Института за стратегијска истраживања МО и UNDP/SEESAC.  
Зборник обухвата чланке о различитим аспектима проблематике родне равноправности, перципираних од стране представника научних, истраживачких, образовних, независних државних институција али и међународних организација из Немачке, Аустрије, Норвешке, Мађарске, Румуније, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Словеније и Србије. Зборник је осмишљен на начин да пружајући различите перспективе разматране проблематике обезбеди поуздан материјал на који ће припадници академске заједнице моћи да се позивају а практичари да се ослоне у свом свакодневном раду.
 
У Тематском зборнику изложена су 24 рада разврстана у пет тематских целина:

1) Улога институција и организација, 
2) Академски приступ, 
3) Родни режими, 
4) Родна перспектива у мисијама војске, и 
5) Род и безбедност у земљама Југоисточне Европе.
 
Tематски зборник радова представља значајан допринос постојећем фонду научних и стручних знања у обласи родне равноправности. Објављени чланци садрже преглед савремених трендова у области родне равноправности, наглашавају заједничке изазове и указују на добре праксе и истовремено доприносе наставку заједничке сарадње образовних, научних и експертских институција на националном, регионалном и међународном нивоу. 
dodatakДОДАЦИ