потпуковник доцент др Далибор Денда
Научно звање: истраживач-сарадник
Експертска област: војна историја, национална историја 19. и 20. века
 
Контакт:
Телефон: +381 20 63 553
E-mail: dalibor.denda@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Потпуковник др Далибор Денда рођен је 19. јула 1975. године у Зрењанину где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје на Филозофском факултету у Београду уписао је 1995. године. Стипендиста Војске Југославије постао је 1997. године. Дипломирао је 2001. године одбранивши дипломски рад „Тенкови и модернизација југословенске војске 1921 - 1925 (идеје и доктрина)“. Од марта 2002. унапређен је у чин потпоручника и почиње да ради у Војноисторијском институту, прво као архивиста а затим и као истраживач у Одељењу за научноистраживачки рад. Школске 2004/2005 завршио је Дипломатску академију МСП. Од октобра 2006, ради у Одељењу за војну историју Института за стратегијска истраживања МО Републике Србије. Maгистарски рад на тему „Моторизација југословенске војске 1918 – 1941“ одбранио је на Филозофском факултету у Београду 2008. године. У току 2012/2013 боравио је на једногодишњој истраживачкој пракси у Центру за војну историју и друштвене науке Бундесвера у Потсдаму (СР Немачка). Докторску дисертацију на тему „Југословенска војска и Трећи Рајх 1933 – 1941“ одбранио је на Филозофском факултету у Београду 2016. године. Говори енглески, руски, немачки и бугарски језик.
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Далибор Денда, „Аутомобил у српској војсци 1908-1918“, Одељење за транспорт СМР МО Републике Србије, Београд 2008.       
                                                                                            
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Далибор Денда, „Геополотичке прилике у Европи и српски ратни план 1914. године“, Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године – зборник радова (ур. М. Степић и Љ. Ристић), Лајковац-Београд, 2015.
 
Далибор Денда, „Српски ратни заробљеници у Великом рату“, „Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе“ - Зборник радова (ур. С. Рудић и М. Милкић), Београд, 2015.
 
Dalibor Denda, „Activities of the Yugoslav Military Intelligence Service towards Italy (1918 – 1941)“, Serbian-Italian relations: History and modern times (ed. S. Rudic, A Biagini), Belgrade-Rome, 2015.
 
Далибор Денда, „Сербский офицерский корпус в годы Первой мировой войны“, Первая мировая война и судьбы народов Центральной и юго-восточной Евопы: очерки истории (ред. О.П.Серапионова), Москва, 2015.
 
Dalibor Denda, „A Professional Army as a Successful factor of War - Case study: Serbia 1876 – 1918“, Nations at war. Why do Nations participate in Wars and why not? (ed. by Harold E. Rough and Jordan Baev), Sofia, 2014.
 
Далибор Денда, „Српска војска у предвечерје епохе ратова 1912 – 1920“, Зборник радова Први светски рат и балкански чвор  (ур. Момчило Павловић), Београд, 2014.
                                                                                                                          
Далибор Денда, „Српска војска у Првом светском рату, Историјске свеске, 11, Андрићград, 2014. 
 
Далибор Денда, „Завршни извештаји аустроугарског војног аташеа у Београду о српској војсци у балканским ратовима 1912/1913“, Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења– зборник радова (ур. С. Рудић и М. Милкић), Београд, 2013.    
                                                                                                                                                                                                                     
Далибор Денда, „Моторизација тешке артиљерије у војсци Краљевине СХС/Југославије (1918 – 1941)“, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2013.
 
Dalibor Denda, „Military intelligence service in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians/Yugoslavia 1918 – 1941“, Slużby specijalne w systeme bezpieczeństva państva, prozszlość – teraźniejszość – przyszlošć materialy i studia, tom I, Szezin – Warszawa, 2012.
 
Dalibor Denda, „Guerilla Warfare as a part of Yugoslav Military Doctrine from 1918 to 1941“, Regular and Irregular Warfare: Experiences of Historical and Contemporary Armed Conflicts (ed. by Harold E. Raugh), Belgrade, 2012. 
 
Далибор Денда, „Антиратна побуна аустроугарских војника у Крагујевцу јуна 1918. године и њена каснија пропагандна употреба“, Први светски рат и Балкан – 90 година касније, тематски зборник радова (ур. Милан Терзић), Београд, 2011. 
                                                                    
Далибор Денда, „Прва српска добровољачка дивизија у борбама у Добруџи 1916“, Първата световна война и събития на добруджанския фронт – Сборник с изследования (ур. П. Бойчев, С. Станчев, Т. Петров, Р. Симеонова), Тутракан, 2011. 
 
Далибор Денда, „Бронирани механизирани части в югославската (народна) армия – 1945 – 1990г.“, Военноисторически сборник, 2, София, 2011.  
 
Dalibor Denda, „Foreign Influence on the Development of Yugoslav Military Doctrine on Armored Units, 1918-1941“, End of Empires. Challenges to Security and Statehood in Flux, Military Publishing House, Bucharest, 2010. 
                                                              
Dalibor Denda, „Divízni general Dobrosav Milenković o pobyte Milana Rastislava Štefanika v Srbsku“, M.R. Štefanik v zrkale prameñov a najnovších poznatkov historiografie, (ur. Miroslav Čaplovič, Bohumila Ferenčuhová, Mária Stanová), Vojenský historický ústav, Historický ústav SAV, Slovenský narodný archiv, Bratislava, 2010. 
                                                                      
Далибор Денда, „Радови о учешћу совјетских трупа у ослобођењу Југославије у часопису Војноисторијски гласник, Ослобођење Београда 1944.године - Зборник радова (ур. Александар Животић), Београд, 2010.
 
Далибор Денда, „Страни утицаји на развој југословенске војне доктрине о оклопним јединицама (1918 – 1941)“, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2010.
    
Далибор Денда, В„ојна обавештајна служба у Краљевини СХС/Југославији (1918 – 1941)“, Војноисторијски гласник, 2, Београд, 2010.
 
Dalibor Denda, „Secret Military Intelligence Service in the Royal Yugoslav Army (1937 – 1941)“, Military Conflicts in the 20th Century – political and military aspects (edited by Dariusz Kozeravsky), Warsaw, 2010.
 
Далибор Денда, „Русские бежанцы в югославской армии, 1919 – 1941: к вопросу деятельности русской эмиграции в Югославии“, Русский сборник – иследования по истории России, Том VI, Модест Колеров, Москва, 2009. 
 
Dalibor Denda, „Serbian Historiography on Adrianople operation 1912/1913“, Дванадесета международна конференция по военна история на тема: «Военни съюзи и коалиции през ХХ век» посвештена на 95- годината от началото на Балканската война 1912 – 1913 г., 2-5 октоври 2007.г, Военно издателство, София, 2009.
 
Далибор Денда, „Почеци и развој организованог скијашког спорта у војсци Краљевине СХС/Југославије“, Годишњак за друштвену историју, 1, Београд, 2009.
 
Далибор Денда, „Тенковске јединице у Војсци Краљевине Југославије (1930 – 1941)“, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2009.
   
Далибор Денда, „Југословенски тенкисти у Априлском рату“, Војноисторијски гласник, 2, Београд, 2009.
 
Далибор Денда, „Руске избеглице у југословенској војсци 1919 – 1941“, Зборник радова са научног скупа „Браничево у историји Србије“, Два века српско-руских веза и војне сарадње, Пожаревац-Београд, 2008.
 
Далибор Денда, „Војни фактор и изградња фабрике аутомобила у Краљевини Југославији“, Токови историје 3-4/2008.       
                                                                                 
Далибор Денда, „Сербский культурный клуб о выселении части албанского национального меньшинства из Югославии (1937-1938 г.)“, Imagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI-XX вв. № 6. Балканика. Вып. 1. - Екатеринбург, 2008.  
 
Далибор Денда, „Развитие на автомобилната служба в сръбската армия (1908 – 1918)“, Военноисторически сборник 3/2008, София, 2008.
 
Далибор Денда, „Моторизација Коњице у Краљевини Југославији, Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2008.
   
Далибор Денда, „Тајни рапорт пуковника Дамјана Влајића из 1907. године о наоружању и опреми српске војске“, Војноисторијски гласник, 2, Београд, 2008. 
 
Dalibor Denda, „Druga tripartitna konferencija vojnih predstavnika zemalja članica Balkanskog pakta u Atini, 3 – 12. juna 1953“, Zbornik radova sa naučnog skupa Balkanski pakt, Beograd, 2007.  
 
Далибор Денда, „Югославските танкови формирования в апрелската война (06.04.1941 – 17.04.1941 г.)“, Военноисторически сборник 3/2007, София 2007.
 
Далибор Денда, Венцеслав Глишић, „Стиг Ферстер о војној историографији данас“, Војноисторијски гласник 1-2/2007.
 
Далибор Денда, „Аутомобил у операцијама српске војске 1912/13“, Војноисторијски гласник 1-2/2007.
 
Далибор Денда, „Аутомобилска служба у српској војсци 1914/15“, Војноисторијски гласник 1-2/2006.  
 
Далибор Денда, „Аутомобилске јединице у српској војсци на Солунском фронту“, Војноисторијско гласник 1-2/2005.
 
Далибор Денда, „Тенкови и модернизација југословенске војске 1919 - 1931“, Историја 20. века, 1, Београд, 2004.   
 
Далибор Денда, „Југословенска војска и тенкови 1919 – 1931 (идеје и доктрина)“, Војноисторијски гласник 1-2/2003.
 
dodatakДОДАЦИ
photoФОТОГАЛЕРИЈА
потпуковник доцент др Далибор Денда
потпуковник доцент др Далибор Денда
потпуковник доцент др Далибор Денда
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
09.10.2015
Српски ратни заробљеници 1914 - 1918
27.04.2017
Од пораза до уједињења српска војска 1876 – 1920 године