27.05.2009

Истраживач Анита Ђорђевић на 57. Научно-стручном скупу психолога Србије - „Сабор 2009“
Истраживач Анита Ђорђевић учествовала је на 57. Научно-стручном скупу психолога Србије - “Сабор 2009“, који је под називом „Психологија у Србији - визија и реалност“, одржан од 27. до 30. маја 2009. године на Палићу. Анита Ђорђевић је на „Сабору 2009“ презентовала истраживања и резултате истраживања на чак три теме: „Војна професија - визија и реалност“, „Ставови средњошколске омладине у Суботици о школовању девојака на Војној академији“, у сарадњи са Радмилом Ступар-Ђуришић и „Оперативни генетички појмови у образовању психолога“, у сарадњи са Владаном Пешићем. Први рад је представљен у оквиру панела „Психологија рада“, а презентацијом су обухваћени резултати истраживања који се односе на обрасце породичне афективне везаности, професионалну зрелост и утицај социо-економских карактеристика испитаника на одабир војне професије. Друга два рада, у оквиру панела „Слободна саопштења“, обухватила су резултате истраживања који се односе на мотивисаност средњошколске омладине Суботице за студирање на Војној академији, степен информисаности средњошколске омладине о условима студирања на Војној академији и повезаности опредељења да се студира на Војној академији са различитим социо-економским, образовним и другим демографским карактеристикама испитаника.