доцент др Анита Пешић
Научно звање: истраживач-сарадник
Експертска област: психологија
 
Контакт:
Телефон: + 381 11 2063 624
e-mail:anita.djordjevic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Анита Пешић је истраживач Института за стратегијска истраживања од 2006. године. Од 2003. радила је у Регрутном центру Војске Србије и Црне Горе. Основне студије завршила је на Департману за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, фебруара 2003. године. На истом факултету завршила је и последипломске студије (смер Развојна психологија) одбранивши магистарски рад „Афективна везаност, васпитни стилови и професионалнa опредељења адолесцената“ 2009. године и тиме стекла академски назив – магистра психолошких наука, a 2015. године одбранила је докторску дисертацију под називом „Породични контекст, ауторитарност и успешност у војној професији“ и стекла право на промоцију у научни степен - доктора психолошких наука. Наменски је школована за послове истраживача у области војне психологије - људских ресурса. Поред академског усавршавања, психолошка знања употпунила је практичним знањима из области стратегија истраживања, процене јавног мњења и предлога практичних политика. Поседује сертификате из бихејвиорално–когнитивне психотерапије. Обучена је за активности психолошке припреме припадника оружаних снага Републике Србије, учесника у мултинационалним операцијама. Аутор је монографије „На прагу зрелости – Психолошки аспекти одабира војне професије“ (2014) и коаутор монографије „Матуранти о професији официр“ (2008). Учествовала је на бројним научно стручним скуповима у земљи и иностранству на којима је презентовала резултате свог научно-истраживачког рада. Учествовала је у пет пројеката Института. је Ангажована је на пројектима: „Војна професија у Србији – стање и перспективе“, у којем је руководилац потпројекта „Психолошки аспекти успешности у војној професији“ и на пројекту „Предиктивна вредност когнитивних и профилних способности официра“.
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Анита Ђорђевић, „На прагу зрелости – психолошки аспекти одабира војне професије“, Медија центар “Одбрана”, Београд, 2014.
 
Јованка Шарановић, Срђан Миленковић, Анита Ђорђевић, Татјана Вишацки, „Матуранти о професији официр“, Институт за стратегијска истраживања, Београд 2008.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Anita Djordjević, Tatjana Višacki, „Employees attitudes about gender equality in Ministry of defence and Serbian armed forces, from the perspective of Inglehart and Norris theory“, 12th International Conference „Days оf Applied Psychology – 2016”, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia, 2016.
 
Јованка Шарановић, Будислав Суша, Анита Ђорђевић, „Утицај социјалних аспеката прилагођавања током школовања на образовну успешност кадета  Војне  академије“, Војно дело, 2/2016.
 
Анита Ђорђевић, Миодраг Миленовић, „Родитељско прихватање/одбацивање и успешност у војној професији“, Зборник радова са научно-стручног скупа „Наука и стварност”, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2016.
 
Анита Ђорђевић, Петар Костић, Александар Милојевић, „Психолошки профил интернет зависника“, Часопис за друштвене науке „Теме“, Универзитет у Нишу, број 4/2011.
  
Анита Ђорђевић, „Афективно везивање и успешност у каријери“, Зборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем „Потребна знања официра Војске Србије 2010-2020“, Београд, 2009.
 
Анита Ђорђевић, „Војна професија – визија и реалност“, 57. научно-стручни скуп психолога Србије, Сабор психолога Србије 2009, Палић, 2009.
 
адмила Ступар-Ђуришић, Анита Ђорђевић, Владан Пешић, „Ставови средњошколске омладине у Суботици о школовању девојака на Војној академији“, 57. научно-стручни скуп психолога Србије, Сабор психолога Србије 2009. Палић, 2009.
 
Јованка Шарановић, Анита Ћорђевић, Татјана Штетин, „Ставови и мотивисаност средњошколске омладине за школовање на ВA“, 55. научно-стручни скуп психолога Србије, Лепенски Вир, 2007.
 
Анита Ђорђевић, Р Ступар-Ђуришић, Ј Минић, Б Никић, „Фактори повезани са мотивацијом за служење војног рока“, 54. научно-стручни скуп психолога Србије, Сабор психолога Србије 2007, Лепенски вир, 2007.
 
Анита Ђорђевић, „Интерперсонални односи у војној организацији из угла партнерских односа – модел преливања“, 64. научно-стручни скуп психолога Србије на Златибору, 2006.
 
Миодраг Миленовић, Анита Ђорђевић и сарадници, „Емотивна стабилности и преференција начина служења војног рока, 54. научно-стручни скуп психолога Србије, Сабор психолога Србије на Златибору, 2006.
 
Верица Димитријевић, Анита Ђорђевић, Миодраг Миленовић, Душан Тодоровић, „Профил личности и фактори који могу да утичу на мотивацију за служење војног рока“, 54. научно-стручни скуп психолога Србије, Сабор психолога Србије на Златибору, 2006.
 
Радмила Ступар-Ђуришић, Анита Ђорђевић, Јелена Минић, „Ставови црногорских средњошколаца о војној обавези“, 54. научно-стручни скуп психолога Србије, Сабор психолога Србије на Златибору, 2006.
 
 
dodatakДОДАЦИ
photoФОТОГАЛЕРИЈА
доцент др Анита Пешић
доцент др Анита Пешић
доцент др Анита Пешић
доцент др Анита Пешић
доцент др Анита Пешић