потпуковник сц. Милинко Врачар, МА

Научно звање: истраживач
Експертска област: међународни односи, безбедност
 
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 483
e-mail: milinko.vracar@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Потпуковник Милинко Врачар ради у Институту за стратегијска истраживања од 2016. године. Претходно је обављао различите дужности у Ратном ваздухопловству и противваздухоплвној одбрани. Дипломирао је на Војној академији 1997. године а специјалистичке студије из области одбране од тероризма завршио је на Факултету безбедности у Београду 2007. године. На истом факултету завршио је академске мастер студије 2012. године. Тренутно похађа докторске студије из области међународних односа на Факултету политичких наука у Београду.     
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Дарко Трифуновић, Горан Стојаковић, Милинко Врачар, "Тероризам и вехабизам", ИП Филип Вишњић, Београд, 2011. 
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

Милош Р. Миленковић, Милинко С. Врачар, „Политичка корисност војне моћи у савременим међународним односима“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, год. (XXX) XXII vol.71, Београд, бр. 1/2022.

Милинко С. Врачар, Милица Т. Ћурчић, „Војна неутралност Републике Србије као стратегијска категорија“, Српска политичка мисао, Посебно издање, Институт за политичке студије, Београд, 2022.

Милинко Врачар, Вангел Милковски, Свеобухватна одбрана и стратешка култура кроз призму човека, Војно дело 4/2020.

Milinko Vračar, Fizionomija rata u postmoderni: studija slučaja sirijskog oružanog sukoba, Međunarodni problemi 4/2019.
 
Милинко Врачар, Стратешка култура Србије и концепт тоталне одбране, Војно дело 8/2019.
 
Владлена Тихова, Милинко Врачар, „Aрмия европейского союза – адекватный ответ на асимметричные угрозы современности?“, in: Thematic Collection of Articles – Asymmetry and Strategy, Strategic Research Institute, Belgrade, 2018.
 
Дејан Вулетић, Милинко Врачар, Сајбер ратовање и промена физиономије савремених сукоба: у Зборнику радова „Употреба силе у међународним односама“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2018.
 
Milinko Vračar, Vladlena Tikhova, Diskurzivni pristup fenomenu "hibridnog ratovanja", Vojno delo 3/2018.
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века“, Српска политичка мисао, 2/2018, Институт за политичке студије, Београд (135-153).
 
Milinko Vračar, Milica Ćurčić, „The Evolution of European Perception of the Term Hybrid Warfare“, Vojno delo, 1/2018.
 
Милинко Врачар, Разматрање адекватног теоријско-епистемолошког приступа у истраживању феномена хибридног ратовања, Војно дело 7/2017.
 
Врачар Милинко, Шарановић Јованка, “Геополитичко позиционирање Европске уније у мултиполарном свету и његов утицај на стратешка опредељења Републике Србије“, у Зборнику радова са научног скупа – Србија и стратегијска раскршћа, МЦ „ОДБРАНА“, Београд, 2016.
 
Јевтић Драган, Мирослав Талијан, Врачар Милинко, „Култура рата и претпоставке културе мира као основе остваривања безбедности“, у Зборнику радова са међународног научног скупа – Савремени безбједносни ризици и пријетње и њихов утицај на безбједност држава региона, Независни универзитет – Факултет за безбједност и заштиту, Бањалука, 2016.
 
Горан Стојаковић, Врачар Милинко, “Тероризам као специфичан облик угрожавања безбедности Републике Србије“, Војно дело, 6/2016.
 
Мирослав Талијан, Врачар Милинко и Јевтић Драган, “Исламски фактор на Западном Балкану у геополитичким концепцијама западних сила и исламских центара моћи“, Војно дело, 5/2015.
dodatakДОДАЦИ
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoФОТОГАЛЕРИЈА
потпуковник сц. Милинко Врачар, МА