потпуковник сц. Милинко Врачар, МА
Научно звање: истраживач
Експертска област: међународни односи, безбедност
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 378
e-mail: milinko.vracar@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Потпуковник Милинко Врачар ради у Институту за стратегијска истраживања од 2016. године. Претходно је обављао различите дужности у Ратном ваздухопловству и противваздухоплвној одбрани. Дипломирао је на Војној академији 1997. године а специјалистичке студије из области одбране од тероризма завршио је на Факултету безбедности у Београду 2007. године. На истоименом факултету завршио је академске мастер студије 2012. године. Тренутно похађа докторске студије из области међународних односа на Факултету политичких наука у Београду.     
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Дарко Трифуновић, Горан Стојаковић, Милинко Врачар, "Тероризам и вехабизам", ИП Филип Вишњић, Београд, 2011. 
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Врачар Милинко, Шарановић Јованка, “Геополитичко позиционирање Европске уније у мултиполарном свету и његов утицај на стратешка опредељења Републике Србије“, у Зборнику радова са научног скупа – Србија и стратегијска раскршћа, МЦ „ОДБРАНА“, Београд, 2016.
 
Јевтић Драган, Мирослав Талијан, Врачар Милинко, „Култура рата и претпоставке културе мира као основе остваривања безбедности“, у Зборнику радова са међународног научног скупа – Савремени безбједносни ризици и пријетње и њихов утицај на безбједност држава региона, Независни универзитет – Факултет за безбједност и заштиту, Бањалука, 2016.
 
Горан Стојаковић, Врачар Милинко, “Тероризам као специфичан облик угрожавања безбедности Републике Србије“, Војно дело, 6/2016. 
 
Мирослав Талијан, Врачар Милинко и Јевтић Драган, “Исламски фактор на Западном Балкану у геополитичким концепцијама западних сила и исламских центара моћи“, Војно дело, 5/2015. 
dodatakДОДАЦИ
photoФОТОГАЛЕРИЈА
потпуковник сц. Милинко Врачар, МА