31.10.2008

Истраживање на терену у склопу пројекта "Вредносни систем Војске Србије - препорука или препрека за безбедносне интеграције"
Истраживачи Института за стратегијска истраживања су, у периоду од 28. до 31. октобра 2008. године, обавили истраживање на терену, као део рада на пројекту „Вредносни систем Војске Србије - препорука или препрека за безбедносне интеграције“. Након обављеног истраживања, почео је унос података добијених истраживањем у формирану матрицу. На основу анализе добијених података, до краја ове године биће урађен технички извештај.