пуковник др Мирослав Митровић
Научно звање: Научни сарадник
Експертска област: стратегијске анализе, пројектно управљање, односи са јавношћу, непрофитни маркетинг, преговарање, јавна дипломатија, интересна комуникација, лобирање, национална безбедност, стратегијске комуникације.
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 519
e-mail: miroslav.mitrovic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Пуковник др Мирослав Митровић је у Институту за стратегијска истраживања од 2010. године, са прекидом од 2013. до 2016. године, током којег је вршио дужност Изасланика одбране Републике Србије у Републици Бугарској. У периоду од октобра 2008. године до доласка у институт, вршио је дужност начелника Музеја ратног ваздухопловства. Од 2005. до 2008. године радио је на пословима развоја промотивних стратегија транзиционих, реформских и интегративних процеса и пројекта у Министарству одбране. Од почетка професионалне службе, 1991. године, па до 2005. године, обављао је све командне дужности у ракетним јединицама ПВО, закључно са дужношћу команданта дивизиона. Последипломске студије је завршио током 2005 године на Факултету организационих наука у Београду, где је и магистрирао 2008. године, на тему „Улога односа са јавношћу у фази промене каријере у војној установи“. Докторирао је на Факултету безбедности у Београду, марта 2011. на тему „Стратегија преговарања Републике Србије у безбедносним интеграцијама“.Учествовао је реализацији више пројеката и аналитичких студија у оквиру Министарства одбране и Института за стратегијска истраживања, од којих је значајнији ''Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије у ЕУ''.
  
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Мирослав Митровић, “Стратешко лобирање”, Кораци, Крагујевац, 2017.

Мирослав Митровић, „Основе лобирања, Presing, Младеновац, 2015. (видети више...)
 
Мирослав Митровић, „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији“, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2014.
  
Мирослав Митровић, Милан С. Милутиновић, Информатор о систему одбране Републике Србије“, Институт за стратегијска истраживања и Канцеларија ОЕБС у Р. Србији, Београд, 2011.
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

Miroslav Mitrović, Strategic communication concept implemented through the corporate political activities – suggested strategy modeling, STRATEGIC MANAGEMENT, Vol.24 (2019), No. 4.
 
Miroslav Mitrović, Ana Vulić, Project Management of Strategic Communication in Digital Era, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 108,  5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), 2019.

Miroslav Mitrović, Kvalitativno-komparativna analiza – moguća primena više vrednosnog modela u strateškim procenama, u: Zbornik radova „ XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2019.  

Милош Миленковић, Мирослав Митровић, Обојене револуције у парадигми хибридног рата, Војно дело, бр. 6/2019.

Miroslav Mitrovic, Influence of Global Security Environment on Collective Security and Defence Science, War Studies University, Poland, Security and Defence Quarterly, 2019 June Volume 24 Number 2.

Мирослав Митровић, Детерминанте стратешке комуникације од значаја за националну одбрану и безбедност, Зборник Матице српске за  друштвене науке, LXX, № 170 (2/2019).

Мирослав Митровић, Стратешка комуникација у функцији националне безбедности, Војно дело 1/2019.

Miroslav Mitrović, Critical National Infrastructure in the Scope of Asymmetric Security Threats Involved in Hybrid Warfare Concept, in: Thematic Collection of Articles – Asymmetry and Strategy, Strategic Research Institute, Belgrade, 2018.

Мирослав Митровић, Допринос разумевању јавног мњења – моделовање управљања и предвиђања реакција, у: Тематски зборник радова „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених оружаних сукоба“, ИСИ, Београд, 2018.

Miroslav Mitrović, Milan Miljković, Hybrid Genesis of Information Operations in Cyberspace, ТEME, г. XLII, бр. 4, октобар - децембар 2018.

Miroslav Mitrovic, The Balkans and Non-Military Security Threats – Quality Comparative Analyses of Resilience Capabilities Regarding Hybrid Threats, Security and Defence Quarterly, SDQ 2018; 5 (22).

Мирослав Митровић, Јавна дипломатија у парадигми хибридног концепта сукоба, Војно дело 2/2018. 

Miroslav Mitrović, Genesis of Propaganda as a Strategic Means of Hybrid Warfare Concept, Vojno delo, International Edition, 1/2018.

Milovan Subotić, Miroslav Mitrović: „Hybrid Nature of Extremism: Cohesive Characteristics of Ethno-Nacionalism and Religious Extremism as Generators of Balkan Unsecurity“, Vojno delo, International Edition, 1/2018.

Miroslav Mitrović, Influence of Computing Model on Public Opinion – Dimatica, Digital Computing System for Managment of Public Opinion, SYMORG 2018, Belgrade, 2018.   

Miroslav Mitrovic, Hybrid Security Treats and Contemporary approach to National Security, in Tematic Conference Proceedings - Archibald Reiss Days, Police Academy, Belgrade, 2017.

Мирослав Митровић, „Потенцијални утицај интересних група на спољну политику Сједињених Америчких Држава: Случај Косово“, Зборник Матице Српске за друштвене науке, Нови Сад, бр. 163 (3/2017).

Miroslav Mitrović, Savremeni izazovi upravljanja nacionalnom bezbednošću u hibridnom bezbednosnom okruženju, International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN, Ljubljana, 2017.

Miroslav Mitrović, Lobbying - Managing with Strategy Orientated Communication, SSRN,March 28, 2017. (видети више...

Жељко Иваниш, Мирослав Митровић, „Решавање конфликата  у региону Западног Балкана путем преговарања“, у: Зборник радова седмог међународног конгреса „Екологија, здравље, рад, спорт“, Београд, 2015.
 
Мирослав Митровић, Жељко Иваниш, Безбедносно преговарање“, Војно дело, зима/2013. (виде више ...)
 
Goran Nenadović, Miroslav Mitrović, „Integrisane komunikacije u ostvarivanju misije Vojske Srbije“, u: Zbornik radova „SYM-OP-IS 2013“, Beograd, 2013.
 
Miroslav Mitrović, Comprehensive Approach to the Asymmetric Endangerment of National Critical Infrastructure, SSRN, July 10, 2013. (видети више...)

Miroslav Mitrović, Katarina Štrbac, „Managemant With Lobbying Strategy-STAP model“, Colection of papers XIII Interbational Symposium „Symorg 2012“, Beograd, 2012.
 
Катарина Штрбац, Мирослав Митровић, „Интердисциплинарни приступ наукама безбедности и одбране“, Политичка ревија, 3/2012.
 
Katarina Štrbac, Ljubomir Stajić, Miroslav Mitrović, „Problem Solving Teams in Strategic Governance“, Colection of papers XIII Interbational Symposium „Symorg 2012“, Beograd, 2012.
 
Tanja Miscevic, Miroslav Mitrović, „Possible aspect of economic generators of asymmetric treats“, Evolving Asymmetric Threats in the Balkans, NATO Science for Peace and Security Series, E: Human and Security Dynamics-Vol. 85, IOS Press BV, Amsterdam, 2011. (видети више...)
 
Katarina Štrbac, Miroslav Mitrović, Asymmetric Threats-Common Response In Western Balkans“, The Review of Internationala Affairs, Belgrade,vol.LXII, No 1143, July-September 2011.
 
Мирослав Митровић, „Унапређење идентитета и имиџа Војске“, Нови гласник 1/2008.
 
Miroslav Mitrović, „Kapaciteti uticaja intersnih grupa u fazi integrativnih procesa“, u: Zbornik radova „Symorg 2010“, Beograd, 2010.
 
Мирослав Митровић, „Управљање моделом 3-Д преговарања, u: Zbornik radova „SY-MO-PIS 2010“, Београд, 2010.
 
Miroslav Mitrović, EU integracije u sferi bezbednosti i mogućnost uticaja na proces“, Tematski zbornik „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji“, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i kancelarija OEBS u R. Srbiji.
 
Miroslav Mitrović, „Model integrisane marketinške komunikacije primenjene u promociji programa PRISMA“, u: Zbornik radova „SY-MO-PIS 2006“, Beograd, 2006.
 
Miroslav Mitrović, „Korportivna politika - sistemsko zastupanje interesa u ostvarivanju misije organizacije“, u: Zbornik  radova VII Skup privrednika i naučnika „SPIN 09“, 2009.
 
Мирослав Митровић, „Модел кризних односа с јавношћу у Министарству одбране Републике Србије“, Zbornik  radova VI Skup privrednika i naučnika „SPIN 08“, 2008.
dodatakДОДАЦИ
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
26.10.2018
mp4 (47,62 MB)
пуковник др Мирослав Митровић