пуковник доцент др Дејан Вулетић
Научно звање: научни сарадник
Експертска област: информационо ратовање, сајбер криминал, сајбер ратовање
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 451
e-mail: dejan.vuletic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Пуковник доцент др Дејан Вулетић запослен је у Институту за стратегијска истраживања од 2006. године. Претходно је радио у Институту ратне вештине у периоду 2004-2006. Војну академију завршио је 1995. године, смер веза, а магистарску тезу одбранио 2005. године на тему „Информационо ратовање у савременом сукобу“. Докторску дисертацију „Сајбер криминал и могућност његовог откривања“ одбранио је 2009. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.
 
Библиографија:
 

КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:

Дејан Вулетић, „Назив прилога у монографији „3.1. Сајбер тероризам“, у Група аутора, Савремени тероризам, Јавно предузеће Службени гласник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2015. 

Дејан Вулетић, „Безбедност у сајбер простору“, МЦ Одбрана, Београд, 2012.

Дејан Вулетић, „Одбрана од претњи у сајбер простору“, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2011.
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, «Security Risks on Social Networking Websites”, Тематски зборник радова међународног значаја са међународног научног скупа ''Дани Арчибалда Рајса'', том 3, Криминалистично-полицијска академија, Београд, 2016.

Dejan Vuletić, Nebojša Nikolić, „Human Factor in Cyber Space – Weakest Link in Cyber Security”, Proceedings of international conference ''Human Systems Integration Approach to Cyber Security'', Sofia (Bulgaria), 2016.

Nebojša Nikolić, Svetlana Janković, Dejan Vuletić, „Interdepartmental Cooperation in Defence Issues and Strategic Intelligence”, Management No. 80, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 2016.

Иван Бабинцев, Дејан Вулетић, „Анализа безбедности wеб апликација оперативним системом Kali Linux”, Војнотехнички гласник бр. 2, МЦ Одбрана, Београд, 2016.

Дејан Вулетић, „Смернице за израду стратегије обезбеђења сајбер простора“, Војно дело, 5/2015, Медија центар ''Одбрана'', Београд, 2015.

Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, Јан Марчек, „Lack of Computer Emergency Response Team in the Republic of Serbia – a security challenge”, Тематски зборник радова међународног значаја са међународног научног скупа ''Дани Арчибалда Рајса'', том 3, Криминалистично-полицијска академија, Београд, 2015.

Дејан Вулетић, „Напади на рачунарске системе“, Војнотехнички гласник, бр. 2, Војноиздавачки завод, Београд, 2012.

Дејан Вулетић, Заштита критичних информационих инфраструктура“, Конференција о безбедности информација BISEC 2011, Универзитет Метрополитан, Београд, 2011.

Дејан Вулетић, Безбедносне интеграције и опредељења Републике Србије“, Војно дело, Медија центар Одбрана, Београд, 2010.

Дејан Вулетић, „Sajber форензичка истрага“, Информациона безбедност 2009, Академија за дипломатију и безбедност,  Београд, 2009.

Dejan Vuletic, „Statement about enhancing cyber security”, OSCE Workshop on a Comprehensive OSCE Approach to Enhancing Cyber Security, Vienna, 2009.

Дејан Вулетић, „Претње  цyбер тероризмом у Републици Србији и безбедносни одговори“, XI Међународни симпозијум SymOrg 2008, Факултет организационих наука, Београд, 2008.

Дејан Вулетић, „Управљање ризицима у информационо-комуникационим системима“, Техника, бр. 5, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2006.

Дејан Вулетић, „Угрожавање безбедности Републике Србије сајбер тероризмом“, Безбедност, бр. 6, МУП Републике Србије, Београд, 2006.

Дејан Вулетић, „Стандарди за управљање сигурношћу података, Војнотехнички гласник, бр. 4, Војноиздавачки завод, Београд, 2006.

Дејан Вулетић, „Информациони систем и заштита података, ''Техника'', бр. 3, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2005.

Дејан Вулетић, „Способност опстанка информационих система“, Војнотехнички гласник бр. 2, Војноиздавачки завод, Београд, 2005.

Дејан Вулетић, „Шта је информационо ратовање“, Безбедност бр. 3, МУП Републике Србије, Београд, 2005.

Дејан Вулетић, „Заштита података у информационом систему према стандардима ИСО“, „YU инфо 2005“, Зборник радова, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, Београд, 2005.

Дејан Вулетић, „Преживљивост рачунарских система, „YU инфо 2005“, Зборник радова, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, Београд, 2005.

Дејан Вулетић, „Савремени програми за анализу и управљање ризицима ради информационе безбедности, СYМ-ОП-ИС, Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2005.

Дејан Вулетић, „Превентивне мере заштите података у информационом систему“, СYМ-ОП-ИС, Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2005. 
dodatakДОДАЦИ