ванредни професор пуковник др Николић Небојша
Научно звање: научни сарадник
Експертска област: операциона истраживања, стратегијска истраживања, логистика, менаџмент
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 649
e-mail: nebojsa.nikolic11@mod.gov.rs
 
Биографија:
 
Пуковник др Небојша Николић, Институт за стратегијска истраживања, начелник одељења за студије одбране. Пуковник Николић је стекао звање научног сарадника за област друштвених наука 2014. године, чиме је заједно са осталим колегиницама и колегама допринео акредитацији Института за стратегијска истраживања 2015. године. Прву декаду официрске каријере провео је у јединицама војске обављајући више различитих дужности у трупним јединицама. Други део каријере је провео у обављању наставничких дужности на Војној академији (где је стекао звање ванредни професор) и научноистраживачких дужности у Институту. У академском раду руководи се достизањем највиших научних стандарда у истраживању проблематике од значаја за војну организацију и систем одбране. Аутор је више десетина радова у научним и стручним часописима и конференцијама на домаћој и међународној научној сцени. Докторирао је и магистрирао на Војној академији на темама од непосредног значаја за војну организацију примењујући методе Операционих истраживања. Део резултата приказаних у докторској дисертацији (2005) објавио је у врхунском међународном научном часопису («Европски журнал за операциона истраживања»). Завршио је више курсева из области одбране и безбедности у иностранству, а енглески језик је самостално усавршио до нивоа СТАНАГ 2222.    
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Група аутора, „Одржавање као функција логистике у страним оружаним снагама“, студија, СП ГШ ВЈ, 1998, 73/88 ауторских страна (у оквиру пројекта „Примена логистичког приступа у организацији ВЈ“, Сектор Позадине ГШ ВЈ, 1998-2000. године)
 
Максић Радован, Андрејић Марко, Николић Небојша, „Тактика Техничке службе“, уџбеник за предмет Тактика техничке службе, ГШ ВСЦГ - УШИО, Београд, 2004.
 
Јанковић Радомир, Николић Небојша, „Примене симулација у проучавању физиономије савременог рата“, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2009.
 
Небојша Николић, „Симулационо моделовање војних процеса и система“, Институт за стратегијска истраживања, Сектор за политику одбране, Министарство одбране, Медија центар Одбрана, 2013.
 
Nebojsa Nikolic, „Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience“, Andrejevic Endowment, ISI, Beograd, 2008.
 
Небојша Николић, „Развој центра за симулације“, (студија, Војна Академија, инт.бр.1414-1 од 05.06.2006.године, прихваћен од стране Наставно-научног већа ВА одлуком пов.бр.44-343 од 12.09.2006).
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

Nebojsa Nikolic, (2019), „Future Security Challenges and Contemporary Trends in Professional Military Education”, International scientific conference “Archibald Reiss Days 2019”, University of Criminal Investigation and Police Studies, 6-7 November 2019, Belgrade, Serbia, Vol. 1&2, 305-316

Nebojsa Nikolic, Guest Editor, Security and Defence Quarterly, Vol.24, No.2, 2019. 

Nebojsa Nikolic, (2019),  “Logistics in Humanitarian Operations: Some Specifics in Vehicle Fleet Management”, 10th DQM International Conference, ICDQM-2019, The Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Serbia, 27-28 June 2019, pp.321-326.

Nebojsa Nikolic, (2019), „On the Selection of Scientific Projects in the Strategic Research Institute“, XLVI International Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS 2019, Kladovo, 15-18 September 2019,  pp 247-252.

Nebojsa Nikolic, Vladimir Milovanovic, Aleksandar Zaharijev, (2019), „Military Logistics Simulation Modeling learning –Algorithmic Concept Creation for Military Warehouse Operations“, XLVI International Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS 2019, Kladovo, 15-18 September 2019, pp. 627-631.

Nebojša Nikolić, „The 110th Anniversary Of Queueing Theory: Its Applications In The Military”, Vojnotehnički Glasnik / Military Technical Courier, 2019, Vol. 67, Issue 4, pp. 806-819.

Небојша Николић (2019) ‘’Место Западног Балкана у агендама Русије и Турске у контексту хибридних претњи’’, Војно дело, 7/19, 289-305. 

Небојша Николић (2019).’’Угрожавање еколошке безбеднсоти у складиштима опасних материја: инциденти у војним складиштима’’, 5. Интегрисано међународно саветовање «Опасан индустријски отпад, третман индустријских отпадних вода, комунални отпад и депоније комуналног отпада», 21-23.мај 2019.  године, Врдник, Србија.

Nebojsa Nikolic, Vladimir Milovanovic, Aleksandar Zaharijev, (2018), “Simulation Conceptual Modeling of Military Warehouse Reception Process”, 8th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2018, Military Technically Institute, Belgrade, Serbia, 11-12 October 2018, pp.594-597. 

Nebojsa Nikolic, (2018), „Symbiosis of Defence Research and Education in Response to the Future Security Challenges”, International Society of Military Sciences, ISMS, 10th Anniversary Conference: “Military Sciences and Future Security Challenges”, 18th -19th October 2018, War Studies University, Warsaw, Poland. 

Небојша Николић (2018), Уређивање тематског зборника националног значаја, Tематски зборник радова: „хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба“, Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране, Београд, 2018.

Nebojsa Nikolic, (2018), “Strengthening Defence Research as Part of Higher Military Education for Future Security Challenges”,  Security and Defence Quarterly, 2018, Vol. 4, No. 21, 58-72.

Nebojsa Nikolic, (2018), "Connecting Conflict Concepts: Hybrid Warfare and Warden’s Rings", Information & Security: AnInternational Journal Vol.41: 21-34.

Nebojsa Nikolic, (2018), "Obstacles in Inter-Organizational Cooperation and Hybrid Threats", Information & Security: An International Journal Vol.39: 29-41.     

Nebojsa Nikolic, (2018), “Valuation of research work in academic organizations in public sector”, 10th EPIEM/ESTIEM International Conference: “Creating value”, 4th May 2018, Institute of Business Economics and Industrial Sociology, Graz, Austria, 82-86. 

Nebojsa Nikolic, Aleksandar Zaharijev, (2018), “Learning-By-Doing: From Conceptual Model of Warehouse Emergency Relocation Towards Simulation Algorithm”, 9th DQM International Conference, ICDQM-2017, The Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Serbia, 28-29 June 2018, pp.421-426. 

Nebojsa Nikolic, (2017), “Hybrid Warfare Impact on Command and Control Process”, 8th DQM International Conference, ICDQM-2017, The Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Serbia, 29-30 June 2017, pp.193-198. 

Небојша Николић, (2017), “Разматрање иновативности концепта хибридног ратовања”, часопис  Војно дело, број 5, 2017, 320-332. 

Небојша Николић, (2017), “Неограничени рат – кинеска перцепција савременог ратовања”, часопис Војно дело, број 6, 2017, 293-303.

Нeбојша Николић, (2017), “Безбедност војних складишта и хибридне претње”, Зборник радова 12.међународног саветовања “Ризик и Безбедносни инжењеринг”, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Novom Sadu,  Копаоник, Србија, 9-11. Јануар.2017, стр.40-46.   

Nebojsa Nikolic,  (2017), “Comparative Review of Hybrid Warfare and Special Warfare”, Thematic Conference Proceedings of International Scientific Conference “Archibald Reiss Days 2017”, Academy of Criminalistic and Police Studies, 7-9 November 2017, Belgrade, Serbia, Vol. 1, 253-262. 

Нeбојша Николић, (2017), “Инциденти у складиштима опасних материја и хибридно ратовање“, Зборник радова са 4. научно-стручног скупа ПОЛИТЕХНИКА 2017 са међународним учешћем, Visoka skola strukovnih studija Beogradska politehnika,  Београд, 8. децембар 2017, стр. 205-210.    

Нeбојша Николић, (2017), “Развој концепта симулационог модела расељавања складишта опасних материја“, Зборник радова са 4. научно-стручног скупа ПОЛИТЕХНИКА 2017 са међународним учешћем, Visoka skola strukovnih studija Beogradska politehnika,  Београд, 8.децембар 2017, стр.508-513.  

Nebojsa Nikolic, (2017), “Tandem Queueing Concept in Improving Command & Control Process in Hybrid Environment”, XLIV International Symposium on Operational Research “SYM-OP-IS-2017”, Visoka gradjevinsko-geodetska skola, Zlatibor, Serbia, 25-28 September 2017, pp. 675-680.

Nebojsa Nikolic, Svetlana Jankovic, „Inter-organizational Collaboration in Countering Hybrid Warfare”, International scientific Conference “Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia, 10-11 March 2016.
 
Nebojsa Nikolic, „On Methodological Approaches to Defence Sector Reform”, XV International symposium SymOrg 2016 “Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Entrepreneurship”, FON UB, Zlatibor, Serbia, 10-13 June 2016.
 
Nebojsa Nikolic, „Former Soldiers Attitudes Towards Active Reserve Service“, XV International symposium SymOrg 2016 “Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Entrepreneurship”, FON UB, Zlatibor, Serbia, 10-13 June 2016.  
  
Nebojsa Nikolic, „Warehouse Security Challenges in Transitional Conditions”, 7th DQM International Conference ICDQM 2016, “Life Cycle Engineering and Management”, the Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Srbija, 29-30 June 2016.   
 
Nebojsa Nikolic, „Conceptualizing Simulation for Lawson’s Model of Command and Control Processes”, 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2016, Military Technical InstituteBelgrade, Serbia, 6-7 October 2016.
 
Небојша Николић, „Стратегијска раскршћа и хибридни рат – нови феномен или ново име за старе приступе конфликтима”, Тематски зборник научног скупа „Србија и стратегијска раскршћа“ ИСИКС–2016, Школа националне одбране Војне академије и Институт за стратегијска истраживања, Београд, 30.09.2016.
 
Nebojsa Nikolic, „Reneging Queues Impact on Development of Lawson’s Model of Command and Control Processes“, SYM-OP-IS 2016: XLIII International Symposium on Operations Research, Министарство одбране и ВС, , Тара, Србија, 20-23.септембар 2016.
 
Nebojsa Nikolic, Svetlana Jankovic, Dejan Vuletic, „Interdepartmental Cooperation in Defence Issues and Strategic Intelligence“, MANAGEMENT – Journal for Theory and Practice Management, November 2016.
 
Nebojsa Nikolic, „Serbian Security Perceptions: Motivations to Serve“, Information & Security: An International Journal, 33(2), October 2015.
 
Nebojsa Nikolic, Uros Zivkovic, „Reserve Recruitment Pool Vocational Structure – Reference For Military Unit Life Cycle Efficiency“, 6th DQM International Conference IC DQM 2015 “Life Cycle Engineering And Management”, Prijevor, Srbija, 25-26.06.2015.
 
Nebojsa Nikolic, Uros Zivkovic, „Reserve Recruitment Pool Vocational Structure – Reference For Military Unit Life Cycle Efficiency“, 6th DQM International Conference IC DQM 2015 “Life cycle engineering and management”, Prijevor, Srbija, 26.06.2015.
 
Nebojsa Nikolic, Svetlana Jankovic, Dejan Vuletic, „Interdepartmental Working Groups In Support Of Strategic Intelligence“, Zbornik, X skup privrednika i naucnika, SPIN-2015: „Inovativna resenja operacionog menadzmenta za revitalizaciju privrede Srbije“, FON UB, Beograd, 5-6.11.2015.
 
Небојша Николић, „Карактеристике популације заинтересованих за службу у активној резерви војске“, Зборник, Трећи научно-стручни скуп „Политехника“, Београд, 04. децембар 2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Propensity and motives to serve in Active Reserve“, Proceedings, HR conference “Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima”, Београд, 21-22. oktobar 2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Ranking Of Motives For Service In Military Active Reserve“, SYM-OP-IS 2015: XLII International Symposium on Operations Research, Matematicki institut SANU, Srebrno Jezero, Srbija, 15-18.09.2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Strategic Research Institute Publications as Educational Support at National Defence School“, Зборник, Научни скуп „Шест деценија Школе националне одбране: корени, раскршћа и перспективе“, Београд, 10.11.2015.
 
Nebojsa Nikolic, „Zainteresovanost za službu u aktivnoj rezervi“, Vojno delo, 5/2015.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Radomir Jankovic, Olivera Jeremic, „Simulation and analysis of G/G/4 queueing system in saturation regime for swarming concept“, Editor: Zoran Anastasijevic, Proceedings, 6th International scientific conference on defensive technologies, OTEH 2014, Belgrade, October 09-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Military transformation process and disbanding of military units“, XIV International Symposium SymOrg-2014, Proceedings, Faculty of Organizational science, Uni.versity of Belgrade, Zlatibor, Serbia,  June 06-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Climate change treatment in national security documentss“, XIV International Symposium SymOrg-2014, Proceedings, Faculty of Organizational science, Uni.versity of Belgrade, Zlatibor, Serbia, June 06-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Strategic shihts in strategic research – short review of organizational and program changes“, XIV International Symposium SymOrg-2014, Proceedings,  Faculty of Organizational science, Uni.versity of Belgrade, Zlatibor, Serbia, June 06-10, 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Contracted logistics support – Achivements in maintenance function for Stryker brigade“, Proceedings, ICDQM-2014, 5th International conference Life Cycle Engineering and Management, , Belgrade, June 27-28, 2014.
 
Небојша Николић, Радомир Јанковић, Момчило Милиновић, Оливера Јеремић, Мирко Јездимировић, „Анализа рада високооптерећеног вишеканалног система опслуживања у тактици ројења“, Зборник радова, 41.Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2014, Дивчибаре, 16-19. септембар 2014.
 
Nebojsa Nikolic, „Strategic Research in Serbia: Past, Present, Future“, Collection of papers from International Scientific Conference „Research in the Defence – A Centenial Tradition“, Sofia, Bulgaria, „G.S. Rakovski“ National Defence College, Defence Advanced Research Institute, 7-9 October, 2014.
 
Небојша Николић, „Сагледавање приоритета у публиковању научних монографија у војној области“, Зборник радова, 41. Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2014, Дивчибаре, 16-19. септембар 2014.
 
Nebojsa Nikolic, Jovanka Šaranović, „Specifičnosti akreditacije strategijskih istraživanja u sistemu odbrane, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2013 “Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu”, Zbornik radova, Zlatibor, 2013.
 
Branko Livada, Radomir Jankovic, Nebojsa Nikolic, „AFV Vetronics: Displays Design Criteria“, Strojniski vestnik – Journal of Mechanical Engineering, Vol. 58, No.6, 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, Mirko Jezdimirovic, „Some problems of field maintenance in the stryker type brigades“, Proceedings, 5th International scientific conference on defensive technologies, OTEH 2012, Belgrade, 18-19 September 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Radomir Jankovic, „Strategic framework for European defence research, technology and industry, 13th International Symposium SymOrg-2012, Proceedings, Zlatibor, Serbia, 05-09 June 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, „Error reduction in simulation of transient behavior of queueing systems under critical traffic conditions“, Editors Dusan Malindzak, Milos Grujic: Transport & Logistics international journal, 12(22), 2012.
 
Nebojsa Nikolic, Radomir Jankovic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Mirko Jezdimirovic, „Queueing systems in saturation“, Proceedings, 14th International conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2011, Belgrade, 29-30.June 2011.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, „Error reduction in simulation of transient behavior of queueing systems under critical traffic conditions“, Proceedings, Carpatian Logistics Congress CLC 2011.
 
Radomir Jankovic, Momcilo Milinovic, Nebojsa Nikolic, Olivera Jeremic, „On Application of Discrete Event Simulation in Armoured and Mechanized Units Research“, Proceedings of the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2011, September, 22-25, Thessaloniki, Greece, Vol. 2, 2011.
 
Mirko Jezdimirovic, Momcilo Milinovic, Radomir Jankovic, Nebojsa Nikolic, „Remote controlled combat vehicle in the concept of network centric  warfare“, Proceedings, 4th International scientific conference on defensive technologies, OTEH 2011, Belgrade, October 2011.
 
Nebojsa Nikolic, Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Radomir Jankovic, „Comparison of simulated and theoretical results for transient behavior of queueing systems“, 38.симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2011, Златибор, 04-07. октобар 2011.  
 
Небојша Николић, „Значај и методологија публиковања радова у међународним научним часописима“, Војно дело пролеће/2010, Београд, 2010.
 
Nebojsa Nikolic, „Culture of career development and ranking and selection of military officers“, часопис „WESTERN BALKAN SECURITY OBSERVER“ 2009, Issue 14,  Београд, 2010.
 
Nebojsa Nikolic, „Military Queueing systems in Saturation Regime and Some Practical Consequences“, часопис „SCIENTIFIC TECHNICAL REVIEW“ 2010, 60(1), Београд 2010.
 
Небојша Николић, „Контрола тачности резултата у симулацијама Монте Карло“,  Војнотехнички гласник, 2, Београд, 2010.
 
Небојша Николић, „Имплементација методе аутоматизованих независних понављања у симулацији система масовног опслуживања“, Војнотехнички гласник бр.4, Београд, 2010.
 
Небојша Николић, „Динамика развоја научно-наставне каријере у Војсци Србије“, Нови гласник 1, Београд, 2010.
 
Небојша Николић, „Унапређење квалитета научноистраживачког рада у систему одбране кроз стандарде акредитације“, Nikolic N.,  13th International conference Dependability and Quality Management, ICDQM 2010, 29-30. јун 2010.
 
Небојша Николић, „Специфичности и развој наставно-научног типа каријере официра“, 12. интернационални симпозијум о организационим наукама, SymOrg 2010, 9-12.јун 2010.
 
Небојша Николић, „DATA FARMING – нови концепт у војним применама симулација“, 37. симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2010, Тара, 21-24. септембар 2010.
 
Небојша Николић, „Сто година Теорије редова чекања“, Војнотехнички гласник 3, Београд, 2009.
 
Nebojsa Nikolic, „Ванредне ситуације и примена симулација“, Зборник радова међународног научног скупа „Ванредне ситуације“, Београд, 28-29.јануар 2009.
 
Небојша Николић, „Моделовање и анализа преоптерећених система масовног опслуживања у мисијама УН“, 36.симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2009, Ивањица, 2009.
 
Небојша Николић, „Чување муниције и минско-експлозивних средстава – случај Параћин, поуке и искуства“, Журнал за безбедносне студије, 001/2008, РС МО ИСИ, 2008.
 
Небојша Николић, „Проблем иницијализације у Монте Карло симулацијама – динамички аспект”, 35. симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2008, Соко Бања, 2008.
 
Небојша Николић, „Генеза развоја система Планирања, програмирања и буџетирања“, 11. интернационални симпозијум о организационим наукама, SymOrg, 2008.
 
Nebojsa Nikolic, Statistical integration of Erlang’s equations“, European Journal of Operational Research, Vol. 187, Issue 3, 16 June 2008.   
 
Nebojsa Nikolic, Milenkovic S, „Ranking criteria analysis in human resources reduction, 10th International conference Dependability and Quality Management, ICDQM, 2007.  
 
Небојша Николић,  „Примена операционих истраживања у рангирању официра, Војно дело, 3, Београд, 2007.
 
Небојша Николић, „Кориснички аспект прелазног режима рада система масовног опслуживања, Војнотехнички гласник, 4, Београд, 2007.
 
Небојша Николић, „Увод у примену симулационих технологија у војној области“, Нови гласник 1, Београд, 2007.
 
Небојша Николић, „Mултипликативна функција корисности у рангирању у процесу смањења кадрова“, Зборник радова симпозијума о Операционим истраживањима 34.SYMOPIS , Zlatibor, 2007.
 
Nebojsa Nikolic, Hajradin. Radončić, „Operations Research Applications in UN Missions“,  Proceedings 33th Symposium on OR, SYMOPIS, Banja Koviljača, 2006.
 
Радончић Хајрадин, Небојша Николић, „Димензионирање оптималне структуре мировних јединица војске Србије за учешће у мировним операцијама УН“, 33.симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2006, Бања Ковиљача, 2006.
 
Небојша Николић, „Сврха оцењивања у систему школовања и обуке у систему одбране“, научно-стручна конференција „Школовање и обука у систему одбране –Евроатлантски аспект“ ШИОМО, Београд, 2006.
 
Небојша Николић, „Високо војно образовање у Републици Турској“, Војно Дело, 4, Београд, 2005.
 
Небојша Николић,  Мучибабић Спасоје, „Тенденције развоја и примене теорије масовног опслуживања у војним применама“, Зборник радова симпозијума о Операционим истраживањима 32.SYMOPIS, Врњачка Бања, 2005.
 
Небојша Николић, „Ка Монте Карло интеграцији: примена у масовном опслуживању“, Зборник радова симпозијума о Операционим истраживањима 32.SYMOPIS, Врњачка Бања, 2005.
 
Небојша Николић, „Разматрање веродостојности у симулационом моделовању војних система масовног опслуживања“, Зборник радова симпозијума о Операционим истраживањима 31.SYMOPIS, Иришки Венац, 2004.
 
Спасоје Мучибабић, Звонко Васковић, Н. Николић, „Цена војне операције“, часопис „Нови гласник“ 2, Београд, 2004.
 
Nebojsa Nikolic, „Fidelity in Studying of Military Queueing Systems“, ESIW ’04 (European Simulation Interoperability Workshop 2004), Edinburgh, July 2004.
 
Андрејић Марко, Стојковић Дејан, Небојша Николић, „Логистичка подршка логистичким операцијама“, Војнотехнички гласник, 3-4, Београд, 2004.
 
Nebojsa Nikolic, „Limitations of Theoretical and Commonly Used Simulation Approaches in Considering Military Queueing Systems“, Proceedings 15th ESS (European Simulation Symposium), Delft, Holland, 2003.
 
Небојша Николић, „Недостаци математичких модела теорије масовног опслуживања у војним применама“, Зборник радова симпозијума о Операционим истраживањима 30.SYMOPIS, Херцег Нови, 2003.
 
Небојша Николић, „Метод статистичког  решавања једне класе стохастичких процеса“, 30.симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2003, Херцег-Нови, 2003.
 
Небојша Николић, „Друштвене промене и војне реформе у страним оружаним снагама“, Војно дело, 1, Београд, 2002.
 
Nebojsa Nikolic, „Simulation methodology concept for obtaining a statistics of stochastic processes“, Conference of International Federation of Opearational Research Societes, IFORS-2002, Единбург, 2002 (invitation letter for 30 minutes presentation).
 
Небојша Николић, „Прилог разматрању проблема одређења почетка стационарног периода рада система масовног опслуживања“, 28.симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-2001, Београд, 2001.
 
Небојша Николић, „Попуна моторним возилима из пописа“, Нови Гласник, 2, Београд, 2001.
 
Небојша Николић, „Симулациона процена почетка стационарног периода рада система масовног опслуживања“, Зборник радова симпозијума о Операционим истраживањима 27.SYMOPIS, Београд, 2000.
 
Буквић Владимир, Максић Радован, Николић Небојша, „Симулација извлачења оштећене технике у борби, применом објектно оријентисаног симулационог језика“, 25.симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS-1998, Херцег-Нови, 1998.
dodatakДОДАЦИ