28.09.2016

Представљен зборник „Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе“
У склопу обележавања 100 година Првог светског рата, у Дому Војске презентован је Зборник радова „Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе“ који је настао као резултат истоименог међународног научног скупа одржаног 2014. године као и вишегодишње сарадње Историјског института из Београда и Института за стартегијска истраживања Министарства одбране. О дометима, тематици дела у коме су објављена 33 научна саопштења еминентних познавалаца Великог рата, историчара из Србије, Немачке, Бугарске, Румуније, Грчке, Белгије, Француске, Руске федерације, Аустрије, Јапана и Мађарске говорили су директор Историјског института др Срђан Рудић, потпуковник Миљан Милкић из Института за стратегијска истраживања, проф. др Александар Растовић и доц. др Александар Животић.
 

Директор Историјског института Београд др Срђан Рудић рекао је да је сарадња са војним историчарима дала запажене резултате који се огледају у заједничком организовању две научне конференције, о балканским ратовима и Првом светском рату, и да ће за неколико недеља бити организована још једна под назвом "Добровољци у Великом рату". У плану је и да 2018. године буде одржан научни скуп посвећен 1918. години, једној од најзначајнијих у историји српског и европских народа, пробоју Солунског фронта и завршетку Првог светског рата.

О садржају Зборника говорио је потпуковник Миљан Милкић, један од уредника, који је истакао намеру организатора конференције и издавача да допринесе проширивању сазнања о Првом светском рату, указивањем на неке нове чињенице и другачију визуру светског сукоба у коме је Србија дала огромне, у сваком смислу непропорционалне жртве.
 

- Зборник има седам целина којима смо покушали да покријемо најзначајније теме које се односе на Први светски рат на Балкану и улогу великих сила у до тада највећем светском сукобу. Већ називи тих целина довољно говоре о карактеру научних радова објављених у Зборнику. То су Историографија, Рат и дипломатија, Војноисторијски гласник о Првом светском рату, Балкан у Великом рату, Српска војска у Првом светском рату, Сећања и Након рата, рекао је потпуковник Милкић.

О увек актуелном ревизионизму кад је реч о одговорности за рат и изазивачима сукоба говорио је др Александар Растовић који је истакао да Зборник радова даје јасан, мултидисциплинаран, свеобухватан, стручан и објективан одговор на нека, условно речено, отворена питања. А да после Првог светског рата више ништа није било као пре њега утрдио је доц. др Александар Животић који је истакао да је важно да се неке старе теме повремено отворе с новим аргументима, посебно ако су истражене с мање традиционализма и предубеђења.