Миљан Милкић: Верска служба у српској војсци у Првом светском рату
Верска служба у српској војсци током Првог светског рата била је организована тако да омогући остваривање верских права припадника српске војске. Она је представљала наставак организовања верске службе у српској војсци која је институционално почела 1839. године. Решењима које су српске државне и војне власти доносиле по питању регулисања права верских мањина у Кнежевини и Краљевини Србији, омогућаван је несметан живот и задовољење потреба припадницима свих верских група.
dodatakДОДАЦИ