др Небојша Николић: Симулационо моделовање војних процеса и система
Научно засновано проучавање проблема и феномена специфичних за војну област данас је тешко замисливо без примене метода симулационог моделовања. Са друге стране симулационо моделовање је врло захтевно јер обухвата више дисциплина и подразумева висок ниво креативности и стручне и научноистраживачке  оспособљености. У овом делу показан је детаљан поступак развоја симулационог модела од почетне перцепције задатка из војне области, преко развоја концептуалног модела, затим развоја потпуног симулационог модела до анализе симулационих резултата. Посебан квалитет дела огледа се у посвећености решавању специфичних захтева који постоје у проучавању војних процеса и система. Приказани садржаји овог дела верификовани су на међународној научној сцени што значајно доприноси квалитету коју читаоци могу да очекују. 
dodatakДОДАЦИ