Заинтересованост за службу у активној резерви (Завршен)
Пројекат је резултат исказаних потреба организације за управљање радним и материјалним обавезама у вези система одбране за спознајом нивоа заинтересованости за службу у активној резерви као реалтивно новом концепту за обезбеђење попуне војске. Концепт активне резерве представља један од начина попуне оружаних снага. Грађанин склапа уговор са представником министарства одбране којим потврђује своју спремност за војну службу када буде потребан и позван. Заузврат, министарство одбране ће плаћати за ову готовост за ангажовање. Активна резерва добија све више на значају у многим европским земљама које су прешле са система обавезног служења војног рока на концепт професионалних оружаних снага. Сматра се да је концепт активне резерве обострано користан. Са једне стране, умањује тренутне проблеме попуне војних јединица, а са друге стране је добар начин за грађане да зараде извесну суму новца у замену за њихову спремност на обавезу војног ангажовања у привременом трајању. Војна организација је заинтересована да спозна ниво спремности популације да се ангажују у активној резерви. Такође и друга питања су од интереса: мотивација, очекивања, образовна структура итд. У раду се разматрају заинтересованост и мотиви за службу у активној резерви засновани на емпиријском истраживању. Део истраживачких резултата успешно је публикован у неколико реномираних домаћих и међународних часописа и конференција, а такође су остварене везе и са европским научним пројектима на сличним темама.   
dodatakДОДАЦИ