Јавност министарства одбране о актуелном тренутку војне организације (Завршен)
Пројекат је покренут на иницијативу топ менаџмента система одбране. Испланирано је и реализовано одговарајуће теренско истраживање уз коришћење упитника креираног за потребе пројекта. Прикупљени су и анализирани емпиријски подаци уз примену одговарајуће статистичке анализе. Резултати истраживања су сређени, анализирани и предати наручиоцу истраживања. Резултати истраживања су приређени у форми адекватној за екслузивну употребу од стране наручиоца истраживања.