Примена симулација у проучавању физиономије савременог рата
Приступ реалзацији пројекта подразумевао је консултацију широке литеартуре, углавном стране, из неколико различитих области. Симулационо моделовање је присутно у решавању многих проблема у различитим областима, симулациона методологија је релативно нова област која се ослања на математику, тежишно на статистику и случајне процесе, као и на рачунарско програмирање. Савремено ратовање и оружани сукоби уопште су предмет сталног проучавања истраживача војне проблематике. Оба геенрална правца, симулације и савремени рат, су обухваћена током истраживања, и одређени број научних публикација је реализован, као и један округли сто са учешћем војних и цивилних експерата. Кроз публикације детаљније су анализирани методолошки приступ у развоју симулационих модела и истраживања једног савременог концепта сукоба на бојном пољу познатог као сварминг. Такође, дат је осврт на савремена истраживања у вези специфичности савремених оружаних сукоба.