16.05.2016

Ненад Ж. Петровић: Војна сарадња Југославије са Совјетским Савезом 1953 – 1964. године /поглед из Београда
Основни циљ овог истраживања био  је да се расветли и објасни важан одељак послератне историје Југославије временски омеђен смрћу Јосифа Висарионовича Стаљина (март 1953. године) и сменом са власти Никите Сергејевича Хрушчова (октобар 1964. године). Указано је  на међусобне везе две армије које су биле неодвојиви део међудржавних и међупартијских односа па су као такве пролазиле кроз промене. Након краткотрајног побољшавања,  већ са устанком у Мађарској у јесен 1956. настаје ново затезање у односима  које се неминовно одразило и на тек обновљене војне односе. Идеолошки спорови нарочито су заоштрени током 1958. године. Постепено побољшавање односа на свим пољима уследило је тек почетком шездесетих година. Од 1961. године почела је обимна набавка наоружања и опреме из Совјетског савеза за потребе ЈНА. Тежиште  истраживачког пројекта био је да покаже  колико је оружја, које врсте и намене и по којој цени било купљено. Да ли је куповина оружја у Совјетском Савезу значила, барем привремено, окретање од Запада? Колико су (привремено) побољшани међудржавни и економски односи били праћени поправљањем међупартијских односа? Рад је настао изучавањем пре свега докумената из Архива Југославије, Војног архива и Архива Министарства спољних послова Србије. 
dodatakДОДАЦИ