17.05.2017

Посета студената Факултета безбедности Институту за стратегијска истраживања

  
Студенти факултета безбедности Универзитета у Београду су у склопу посете институцијама система одбране обишли Институт за стратегијска истраживања и упознали се са његовим радом. Добродошлицу студентима пожелела је директорка института др Јованка Шарановић и укратко их упознала са делокругом рада и задацима Института. Наглашено је да је Институт за стратегијска истраживања једини научни институт и једини институт у пољу друштвених и хуманистичких наука у систему одбране, акредитован од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја.  Начелници одељења представили су студентима резултате рада својих одељења кроз издавачку делатност и организацију научних и стручних скупова, као и кроз реализоване и актуелне пројекте, имајући у виду је рад на пројектима основна делатност института. Такође, студенти су упознати са наменом и задацима Војног архива, фондовима који се у њему чувају и начину коришћења тих фондова од стране истраживача.