20.10.2017

Позив за учешће на остваривању садржаја пројекта и округлом столу: “Хибридно ратовање – искуства и перспективе”
Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране реализује пројекат под називом „Хибридно ратовање – искуства и перспективе”. Истраживање ће допринети и изналажењу одговора на проблемску дилему која је актуелна у круговима стручне јавности на глобалном нивоу а односи се на појмовно и садржајно одређење „хибридног ратовања“ као новог феномена или пак као новог термина за већ постојеће форме сукоба.  
Позивамо све припаднике из ваших састава, да своја знања, искуства и запажања која имају везе или су индикативно усмерена према хибридним формама угрожавања националне безбедности, поделе са припадницима Института за стратегијска истраживања и широм војностручном и академском заједницом.
Такође, позивамо све заинтересоване да узму учешћа на предстојећем тематском скупу на тему ''Хибридно ратовање – искуства и перспективе'' који ће се одржати у организацији ИСИ у последњем кварталу 2017. године (тачан термин и место ћемо накнадно јавити након сагледавања броја заинтересобаних лица). Скуп ће бити у форми округлог стола са тежиштем на дискусијама и јаснијем профилисању конкретнијих проблема од примарног интереса за војну организацију.  

Видети више у рубрици Пројекти Института за стратегијска истраживања