Veljko Blagojević, Defense Diplomacy - Concept, Legal Basis, Organization, Lambert Academic Publishing, 2017.
Књига представља студију која настоји да одговори на следећа питања: шта је то концепт дипломатије и одбрамбене дипломатије, њено место и улога у дипломатском и свеукупном спољнополитичком наступу, искуства појединих држава у правном уређењу одбрамбене дипломатије, као и одређене тенденције у организовању и функционисању модерне одбрамбене дипломатије. Функционисање одбрамбене дипломатије је дефинисано и уређено дипломатским правом и праксом, као и позицијом државе у међународном поретку. Циљ ове књиге је да анализира искуства различитих европских држава (Швајцарска, Русија, Немачка, Француска и Уједињено Краљевство) у правном регулисању одбрамбене дипломатије у складу са међународним правом, традицијом и положајем у међународној политици. Ова анализа нам је дала могућност да уочимо неке тенденције у организацији и функционисању модерне одбрамбене дипломатије као и да дефинишемо појам одбрамбене дипломатије.
dodatakДОДАЦИ