Зборник радова "The Great War in 1915"

Зборник радова The Great War in 1915 представља резултат дугорочне и обострано корисне сарадње на пољу војноисторијских истраживања између аустријског Војног музеја/Војноисторијског института и српских војних историчара из Института за стратегијска истраживања Министарства одбране.
У читавој историји Великог рата, 1915. година била је једна од најтежих. Након неуспеха оба зараћена блока да постигну победу у 1914. години, они су се суочили са дуготрајним и исцрпљујућим ратом. Та година била је посебно тешка за Србију која је прво била изложена епидемији тифуса широких размера, а затим изложена и нападу несразмерно јачих снага Аустро-Угарске, Немачке и Бугарске.
У намери да одржимо сећање на те трагичне догађаје и огромне људске губитке, али и да представимо различите погледе и нове чињенице засноване на новим истраживањима и архивској грађи уредници су одабрали 25 радова чији су аутори војни и цивилни историчари из Аустрије, Србије, Русије, Немачке, Велике Британије, Италије, Грчке, Бугарске, Финске, Пољске, Мађарске, Хрватске и Словеније и који су учествивали на заједнички организованој конференцији одржаној у Београду од 3. до 5. новембра 2015. године.
Уводни део зборника написао је српски војни историчар потпуковник др Далибор Денда док су радови подељени су у пет тематских целина. Прва од њих обухвата радове посвећене политици неутралних земаља или народа и њиховим унутрашњим дилемама и одлукама да ли да уђу у рат или да остану неутрални у току 1915. године. Друга целина осветљава оперативну историју и стање у аустро-угарској и српској војсци 1915. године. Друштвена историја налази се у фокусу трећег поглавља зборника, док се четврто поглавље фокусира на искуства и виђења странаца са српског ратишта у току 1915. године. Последње, пето поглавље, бави се операцијама на источном фронту и питањима ратне пропаганде.
У Зборнику The Great War in 1915 појединачни аутори тринаест националности, од којих су многи од њих већ светски етаблирани војни историчари, осветлили су своје области експертизе кроз истраживања разнородних тема које се односе на њихове националне историје и оружане снаге.
dodatakДОДАЦИ