14.11.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ – Увид јавности о испуњености услова за избор у звање истраживач-сарадник за пуковника др Мирослава Миторвића и реизбора у звање научни сарадник за војног службеника др Ненада Петровића

Обавештавамо вас да су извештаји о испуњености услова за избор у звање истраживач-сарадник за пуковника др Мирослава Миторвића и реизбора у звање научни сарадник за војног службеника др Ненада Петровића стављени на увид јавности и да је доступан у библиотеци Института за стратегијска истраживања, ул. Незнаног јунака 38, 11000 Београд, где се могу погледати сваким радним даном у периоду од 14.11. до 14.12.2017. године, од 07.30 до 15.30 часова.
Евентуалне примедбе на Извештај могу се доставити Научном већу Института за стратегијска истраживања писаним путем од 14.11.2017. године.