22.11.2017

Позив за учешће на Округлом столу: „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба“

Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране у оквиру планираних активности на реализацији пројекта под називом „Хибридно ратовање – искуства и перспективе”, спроводи више научно-истраживачких активности. У складу са предвиђеном динамиком реализације садржаја наведеног пројекта, Институт за стратегијска истраживања дана 21. децембра 2017.г. организује Округли сто на тему „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба“. Скуп је конципиран као дебатна панел дискусија стручњака, научника и професионалаца из области одбране и безбедности који ће сучелити ставове кроз три проблемске области:

1. Борбена дејства у 21.веку – „Хибридно ратовање“: погледи, појмовне дилеме, концепт и импликације на војну организацију.

2. „Хибридно ратовање“ у економској, политичкој, социјалној, законско-нормативној, технолошкој, медијској, спортској и културној сфери.

3. „Хибридно ратовање“ у савременим доменима - пример информационе и сајбер безбедности.

У настојању да се кроз научни и стручни приступ проблему пруже што целовитији одговори  позивамо Вас да узмете учешће у раду научног скупа „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба ” кроз изношење резулатата ваших истраживања и дискусију.
Скуп ће се одржати 21. децембра 2017.године у сали Института за стратегијска истраживања (ул. Незнаног јунака 38, Београд) у времену од 09.00 до 14.00 часова.

За учешће на скупу потребно је да пошаљете дефинисани назив теме излагања са презентацијом  или чланак припремљен према раније достављеним инструкцијама које су доступне и на сајту Института: www.isi.mod.gov.rs, Рад ће се спроводити по панелима у форми дискусије и кратким излагањима у трајању до пет минута за сваког излагача.  

Радови (или само наслов и сажетак чланка) и презентације се достављају у електронској форми на е-mail адресу: milinko.vracar@mod.gov.rs најкасније до 01. децембра 2017.године са предлогом проблемске области. Уз пријаву доставити назив и адресу институтције из које долазите, као и пуно име и презиме са бројем личне карте због регулисања уласка на место одржавања скупа (касарна Бањица 2, улица Незнаног јунака 38, Београд).

Радови који добију позитивну рецензију биће прихваћени и накнадно објављени у тематском зборнику радова (М45). Крајњи рок за достављање комплетних радова у обиму 1 ауторског табака (30,000 карактера) је 1. март 2018.г.

Детаљни програм научног скупа добићете благовремено на достављену контакт адресу.

За евентуална питања на располагању је горе поменута е-mail адреса, или телефон: 011/2063-378.
 

   ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
   пуковник ванр. проф. др Небојша Николић

Видети више на: Хибридно ратовање – искуства и перспективе