13.07.2018

Извештаји о испуњености услова за избор (реизбор) у звање научни сарадник на увид јавности
Обавештавамо вас да су Извештаји о испуњености услова за избор (реизбор) у звање научни сарадник за следеће кандидате:
др Јованка Шарановић (реизбор),
пк др Небојша Николић (реизбор),
пп др Милован Суботић (реизбор) и
др Татјана Милошевић (избор),
стављени на увид јавности и да су доступни у библиотеци Института за стратегијска истраживања, ул. Незнаног јунака 38, 11000 Београд, где се могу погледати сваким радним даном у периоду од 13.07.2018. године до 13.08.2018. године, од 07.30 до 15.30 часова.
Евентуалне примедбе на Извештаје могу се доставити Научном већу Института за стратегијска истраживања писаним путем до 13.08.2018. године.